Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III 

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 40 nema formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  5,76%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 42 nisu uočene zrele askospore, a u 8 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 4%.

Pseudotecija-kategorija 1    
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.