Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su pojedinačni primerci odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Odrasla jedinka male repičine pipe

U prethodnih nekoliko dana, na automatskim meteorološkim stanicama, registruju se visoke dnevne temperature koje su dostizale i 17°C. Ovakvi vremenski uslovi inicirali su izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice. S obzirom da se i za naredni period prognoziraju slični vremenski uslovi, očekuje se njihova masovnija pojava na usevima, ali se još uvek ne očekuje početak polaganja jaja.

Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) nije registrovano u usevima.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.