Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice posejani tokom oktobra nalaze se u fazi od jedan do 3 lista razvijena (BBCH 11-13), dok se površine posejane tokom novembra nalaze u različitim fazama nicanja. Na našem regionu još uvek nije završena setva pšenice.

Usevi ječma se nalaze u fazi od jedan do četiri lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 8% biljaka.

 

Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo insekata je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu. S obzirom da su navedene štetočine prenosioci fitopatogenih virusa, tokom ove jeseni imamo smanjeni rizik od transmisije istih.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se u usevima pšenice i ječma na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.