Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii VI
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii VI

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 59,01% apotecija. Ispražnjene apotecije nisu registrovane.

Askusi sa formiranim askosporama  
 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.  

Comments

There are no comments yet for this post.