Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii II
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii II

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze od faze većina cvetova je sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59) do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno (BBCH 65).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 9,43% apotecija.

Formiranje askospora  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.