Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava pipe repičine ljuske
Pojava pipe repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od vidljive prve latice, cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 59) do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine uočene su na rubnim delovima parcele. U toku je početak naseljavanja ove štetočine na repičišta.

Imago pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu imaga u zemlji. Po izlasku sa mesta prezimljavanja najpre se hrane divljim krstašicama, a potom prelaze na useve uljane repice, gde izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske. Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim ljuskama. Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Pčela na cvetu uljane repice

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.