Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii I
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii I 

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi od cvetni pupoljci su zatvoreni svetlo zelenim ljuspicama (BBCH 54) do faze većina cvetova je sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija sa prezimelog lišća trešnje, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). U askusima nije uočeno prisustvo zrelih askospora, te je dozrelost 0%.

Formiranje askusa 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.