Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (03 BBCH) do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići – sorta Ajdared (07 BBCH).

Kod sorte Zlatni Delišes od 60 pregledanih pseudotecija u 20 nema formiranih askospora, u 18 je do 25% formiranih askospora, u 15 je od 25% do 50%, u 6 je od 50% do 75%, a u 2 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  30,83%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 69 pseudotecija u 15 nema formiranih askospora, u 27 je do 25% formiranih askospora, u 17 je od 25% do 50%, u 9 je od 50% do 75%, a u 1 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 33,33%.

Pseudotecija-kategorija 2

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.