Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške u fazi mirovanja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33.

Slika 2: Imaga obične kruškine buve

Takođe, u naborima kore oko pupoljaka registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 2,5. U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Obična kruškina buva

Vizuelnim pregledom krušika na severnim obroncima Fruške gore, registrovano je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1: Zimska forma imaga obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Mužijaci su polno zreli ali ne kopuliraju, jer su ženke u fazi sazrevanja ovariola. Na našem regionu, početak polaganja jaja započinje tokom januara, kada se i daju preporuke za suzbijanje imaga i sprečavanje masovnog polaganja jaja.

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Početak polaganja jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške BBCH 00

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33, kao i jaja ove štetočine u indeksu napada 11,66.

Slika 2: Imago obične kruškine buve

Visoke temperature za ovo doba godine uticale su na povećanu aktivnost ove štetočine i početak polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka, a njihove brojnosti su na niskom nivou.

Jaja obične kruškine buve

S obzirom na prognozirane vremenske prilike u narednom periodu, i dalje se ne očekuje intenziviranje polaganje jaja ove štetočine. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 3,33. U toku je pojava prezimljujućih formi ove štetočine u krušicima.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

RC Novi Sad nastvlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost obične kruškine buve u zasadima krušaka

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Prisustvo jaja nije uočeno.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Porast temperature u proteklih par dana uticao je na početak aktivnosti ove štetočine. S obzirom da se prognoziraju slični vremenski uslovi, u narednih nekoliko dana se očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 13,33. Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Porast temperature u proteklom period doveo je do povečane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja.

Jaja obične kruškine buve

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5.

Visoke temperature proteklih dana dovele su do povećane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi svi listovi opali (BBCH 97).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 1,25.

Prezimljujući imago C. pyri

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Polaganje jaja obične kruškine buve

Na punktu Neštin kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se izuzetno visoke brojnosti imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 37,5. Usled visokih temperatura u proteklom periodu došlo je do polaganja jaja koja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Najavljene padavine i pad temperature u narednom periodu će onemogućiti sprovođenje hemijskih mera zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

1 - 10 Next