Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09), do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 35 nema formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora, u 4 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 2 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 11,5%

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecije u 30 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 1 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 1 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 16,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 42 nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je od 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 5%

Kod sorte Ajdared od pregledane 53 pseudotecije u 38 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 2 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 10,37%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecije u 54 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,89%

Kod sorte Ajdared od pregledane 51 pseudotecije u 35 nisu uočene zrele askospore, u 14 je do 25% formiranih askospora, a u 2 je 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 8,82%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 2

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 53 pregledane pseudotecije u 52 nema formiranih askospora, a u 1 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,47%. Kod sorte Ajdared od pregledanih 55 pseudotecija u 50 nisu uočene zrele askospore, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 2,27%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 0

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na području delovanja RC Novi Sad, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XX - kraj primarnih infekcija!

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Ispražnjena pseudotecija
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIX

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 92,59%, a kod sorte Ajdared 91,07%.

Ispražnjena pseudotecija 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XVIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 80,76%, a kod sorte Ajdared 79,62%.

Ispražnjena pseudotecija 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XVII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 60,78%, a kod sorte Ajdared 60%.

Ispražnjena pseudotecija
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next