Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompira

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta kao i od datuma setve, nalaze u fazi razvoja krtola do početka žućenja lišća (BBCH 75-92).

Vizuelnim pregledom useva krompira kasnijeg sortimenta registrovani su simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Pojedinih godina štete od ovog patogena mogu biti i preko 50% u gubitku prinosa, a kod jačih zaraza dolazi do potpunog gubitka lisne mase. Simptomi crne pegavosti se pojavljuju na stablu, plodu i lišću. Na lišću se pojavljuju koncentrične pege, okruglastog do nepravilnog oblika prevučene navlakom tamnomrke boje (konidiofore i konidije). Na krtolama se javljaju ulegnute, okrugle pege. Pege na plodu su najštetnije jer zaraženi plodovi gube ekonomsku vrednost. Širenje zaraze ide od starijeg ka mlađem lišću. Toplo i vlažno vreme pogoduje razvoju bolesti, a prenosi se biljnim ostacima na kojima zadržava vitalnost i do 18 meseci.

Mere kontrole crne pegavosti su sledeće:

-upotreba zdravog sadnog materijala;

-gajenje otpornijih sorti;

-uklanjanje biljnih ostataka sa parcele;

-hemijske mere zaštite primenom fungicida.

Preporuke RC Kosovska Mitrovica za zaštitu krompira od crne pegavosti se mogu pogledati na linku.

Prisustvo krompirove zlatice u usevima krompira (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, usevi krompira se u zavisnosti od, datuma setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak klijanja: klica vidljiva do devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 01-19).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Larva i imago krompirove zlatice nanose štete hraneći se lisnom masom krompira. Pri ranom masovnom napadu ove štetočine može doći do uništavanja cime i velikih šteta. Hemijske mere zaštite od ove štetočine preporučuju se u toku piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite,  a RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati pravi momenat za njeno suzbijanje.

Preventivne mere u cilju kontrole krompirovog moljca (Phthorimea operculella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u toku je sadnja ranih i srednje ranih sorata krompira, a u narednim danima se očekuje i sadnja sorata krompira namenjenih za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimea operculella) predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu krompira u Srbiji. Štetnost moljca se ogleda u oštećenju krtola koje postaju tržišno neupotrebljive do potpunog propadanja celokupnog prinosa.

Rane sorte krompira koje imaju kraću vegetaciju i stižu za vađenje krajem jula često budu manje oštećene i napadnute od sorti koje imaju dužu vegetaciju i stižu za vađenje krajem avgusta i u septembru koje su ujedno i najugroženije.

Veliki broj generacija krompirovog moljca otežava mere borbe, i samo primenom svih preventivnih i direktnih mera zaštite krompira od strane svih proizvođača na nekom području mogu se postići zadovoljavajući rezultati u borbi protiv ove štetočine.

Preventivne mere za suzbijanje krompirovog moljca su usmerene na smanjenje rizika od napada moljca. Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju preporučuju se sledeće preventivne mere kontrole i to:

-Sadnja  sorti krompira čiji je vegetacioni period kraći (rane i srednje rane sorte);

-Dobra priprema zemljišta i sadnja na dubini većoj od 10cm, uz dobro zagrtanje i formiranje pravilnih i visokih bankova;

-Sadnja samo zdravih i neoštećenih krtola;

-Održavanje vlažnosti zemljišta, češćim navodnjavanjem sa manjim zalivnim normama kako bi se izbeglo pucanje zemljišta i stvaranja povoljnih uslova za polaganje jaja krompirovog moljca na krtolama.