Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompira
Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompira

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta kao i od datuma setve, nalaze u fazi razvoja krtola do početka žućenja lišća (BBCH 75-92).

Vizuelnim pregledom useva krompira kasnijeg sortimenta registrovani su simptomi crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Pojedinih godina štete od ovog patogena mogu biti i preko 50% u gubitku prinosa, a kod jačih zaraza dolazi do potpunog gubitka lisne mase. Simptomi crne pegavosti se pojavljuju na stablu, plodu i lišću. Na lišću se pojavljuju koncentrične pege, okruglastog do nepravilnog oblika prevučene navlakom tamnomrke boje (konidiofore i konidije). Na krtolama se javljaju ulegnute, okrugle pege. Pege na plodu su najštetnije jer zaraženi plodovi gube ekonomsku vrednost. Širenje zaraze ide od starijeg ka mlađem lišću. Toplo i vlažno vreme pogoduje razvoju bolesti, a prenosi se biljnim ostacima na kojima zadržava vitalnost i do 18 meseci.

Mere kontrole crne pegavosti su sledeće:

-upotreba zdravog sadnog materijala;

-gajenje otpornijih sorti;

-uklanjanje biljnih ostataka sa parcele;

-hemijske mere zaštite primenom fungicida.

Preporuke RC Kosovska Mitrovica za zaštitu krompira od crne pegavosti se mogu pogledati na linku.

Comments

There are no comments yet for this post.