Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi kukuruza u zavisnosti od datuma setve i hibrida nalaze se u fazi od vidljiv vrh metlice do metlica u punom cvetanju, svila se suši (BBCH 52-67).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvio položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina koja napada oko 200 biljnih vrsta. Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u biljnim ostacima svojih domaćina. Pojavljivanje kukuruznog plamenca možemo ispratiti postavljanjem svetlosnih lovnih lampi i pregledom biljaka, gde možemo utvrditi da li je položio jaja na naličje listova. Jaja su okruglog oblika beličaste boje, položena u grupama. Najveću štetu čine larve koje se ubušuju u stabljike kukuruza, klipove.

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca uočeno je prisustvo položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca na do 3% biljaka. Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz, a 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac.

Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca.

Comments

There are no comments yet for this post.