Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u zasadima vinove loze tokom ove sezone najdominantiji su simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator) od ekonomski značajnih oboljenja loze.

Na obolelim zeljastim delovima vinove loze dolazi do pojave brašnasto-bele navlake. Zaraženo mlado lišće se deformiše, a cvasti i vrhovi lastara se suše, ređe lišće. Na bobicama u porastu, zaraženo tkivo ispod brašnaste navlake nekrotira i puca. U pukotinama bobica se često vidi seme. Takve bobice se suše ili ih zahvata trulež. Razvijene bobice kada su zaražene ne pucaju, već se na njihovoj površini javljaju mrke, žiličaste nekroze.

Pepelnica se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća pa do kraja vegetacionog perioda. Zaraze nastaju i po kišovitom i suvom vremenu. Plahovite kiše mogu da speru oidije (konidije gljive na površini zaraženih biljnih delova u vidu navlake sivo-bele boje) na zemlju i tako umanje zarazu. Povećanju inteziteta zaraza doprinosi promena klimatskih uslova i pojačano đubrenje mineralnim đubrivima. Ova fitopatogena gljiva može da vrši infekcije i bez slobodne vode, pri niskim vrednostima relativne vlažnosti vazduha (čak pri 20% prema literaturnim podacima). U uslovima koji su sve češći kod nas tokom proleća i leta, u uslovima dugih bezkišnih perioda i visokih temperatura, ovaj patogen ima sposobnost da se razvija i zato mu treba posvetiti posebnu pažnju i redovno vršiti hemijske mere zaštite (i kada nema padavina).

Comments

There are no comments yet for this post.