Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Pregledom zasada šljiva na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica, utvrđeno je da se zasadi šljiva, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početka cvetanja - oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Na belim lepljivim pločama koje su postavljene u zasadu šljive, na lokaciji Velji Breg, registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose se na teritoriji naše zemlje javljaju redovno svake godine i mogu naneti velike štete. Imaju jednu generaciju godišnje. Tokom cvetanja šljive ženke šljivinih osa polažu jaja na cvetne delove. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove, nakon čega dolazi do njihovog otpadanja.  

U vreme cvetanja šljive zabranjena je upotreba insekticida! RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.