Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledima zasada vinove loze u regionu severa Kosova i Metohije, registrovano je prisustvo cikade vinove loze Scaphoideus titanus. U toku je  piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi,  ima jednu generaciju godišnje a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. Početak piljenja larvi u agroekološkim uslovima Srbije odvija se tokom maja ili juna. Larve navedene cikade prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradu sve do septembra. S obzirom na početak piljenja larvi ove cikade, a tek treći larveni stupnjevi su sposobni za prenos fitoplazme, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kosovska Mitrovica nastaviće sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus.

Comments

There are no comments yet for this post.