Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Ljubičasta pegavost izdanka maline- Didymella applanata
Ljubičasta pegavost izdanka maline- Didymella applanata

Vizuelnim pregledom zasada malina na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica, na više lokacija, uočeni su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

 

U našim uslovima prvi simptomi bolesti se uočavaju krajem juna i u julu mesecu, na lišću mladih jednogodišnjih izdanaka. Prvo se javljaju sitne mrke pege sa mrkožutim obodom na ivicama lišća odakle se šire ka glavnom lisnom nervu. Kako se bolest razvija dolazi do nekroze lišća između nerava u obliku slova “V”. Obolelo lišće je nepravilnog oblika i prevremeno opada.

Zaraza se sa lišća preko lisne drške širi na noduse, dok se na zahvaćenim izdancima javljaju tamne, kestenaste pege, koje se šire oko pazušnih pupoljaka i duž internodija. Često se pege sa susednih nodusa spajaju, pa bude zahvaćen ceo izdanak. U toku jeseni pege se slabo primećuju, dok se tokom zime javljaju srebrnaste pege (izbeljivanje izdanaka). Na zaraženim lastarima u proleće najčešće ne kreću pupoljci.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena podrazumevaju nabavku sertifikovanih sadnica prilikom podizanja novih zasada. Takođe, pošto se bolest održava u starim izdancima gde se stvara ogromna masa spora, zaražene lastare je neophodno ukloniti odmah nakon berbe, kako ne bi prezimeli i raširili zarazu. Rezidbom je potrebno obezbediti odgovarajući razmak između izdanaka, čime se omogućava slobodan protok vazduha, slobodna apsorpcija sunčevih zraka i umanjuje se mogućnost pojave bolesti. Takođe, značajne su i preventivne hemijske mere tokom vegetacije kao i nakon berbe registrovanim fungicidima.

Comments

There are no comments yet for this post.