Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Plamenjača (Phytophthora infestans) u usevima paradajza
Plamenjača (Phytophthora infestans) u usevima paradajza

Na teritoriji rada RC Kosovska Mitrovica  usevi paradajza na otvorenom polju se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Plamenjača paradajza i krompira (Phytophthora infestans) je jedna od najopasnijih bolesti paradajza, koja u povoljnim uslovima za svoj razvoj može naneti velike štete. Početni simptomi se uočavaju na listu u vidu krupnih vodenastih pega na ivici  ili na vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju a na naličju se mogu videti beličaste prevlake. List se suši i izumire. Na stablu se javljaju ovalne ili izdužene pege, u početku vodenaste a kasnije dobijaju mrku boju. Pege mogu obuhvatiti stablo prstenasto i dovesti do sušenja. Simptomi se javljaju i na plodovima u vidu vodenastih pega koje postaju mrke. Nekroza ploda se brzo širi i za nekoliko dana zahvati ceo plod koji lako opada.

Plamenjača paradajza se suzbija kombinovanjem agrotehničkih i hemijskih mera. Od agrotehničkih mera važan je plodored, izbalansirana ishrana NPK uz dodatak mikroelemenata koji doprinose smanjenju inteziteta pojave plamenjače. Hemijske mere zaštite podrazumevaju upotrebu fungicida.

Hemijske mere zaštite paradajza tokom ove sezone iz RC Kosovska Mitrovica mogu se pogledati na linku.

Comments

There are no comments yet for this post.