Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike
Prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprike na otvorenom se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze vidljivo prvo primarno-sekundarno stablo do faze vidljivo devet i više cvetnih početaka sa izduženim plodnicima (ovariama) na glavnom stablu (BBCH 21-59).

Vizuelnim pregledom useva paprike na lokaciji Velji Breg, na donjim listovima paprike uočeni su simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria).

 

Bakteriozna pegavost lista paprike je ekonomski najznačajnija bolest u proizvodnji paprike na otvorenom polju. Tokom leta, kada su vrednosti dnevnih temperatura visoke i prisutna je vlaga, može doći do infekcije lišća. Usled jačeg napada dolazi do opadanja zaraženog lišća i defolijacije biljaka što svakako bitno utiče na smanjenje prinosa.

Prvi simptomi se mogu uočiti na lišću paprike u vidu sitnih, tamnozelenih pega. U povoljnim uslovima pege se šire, obolelo tkivo nekrotira i dobija mrku boju. Prvo oboleva starije lišće a zatim se pegavost i hloroza šire i na mlađe lišće, a donji listovi opadaju.

Preventivne mere borbe od pomenutog patogena su od izuzetnog značaja: upotreba zdravog semenskog materijala, plodored  i priprema za period rasađivanja (dezinfkcija alata, kontejnera i dr.), gajenje manje osetljivih sorata.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu preparata na bazi bakra pred padavine ili navodnjavanje, kako je i RC Kosovska Mitrovica obavestila proizvođače sledećim preporukama.

Comments

There are no comments yet for this post.