Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo vaši u proizvodnji paradajza na otvorenom
Prisustvo vaši u proizvodnji paradajza na otvorenom

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i datuma sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 65-74).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) i zelene breskvine vaši (Mysuz persicae). Lisne vaši prouzrokuju direktne štete sisajući biljne sokove, a veoma su važne kao prenosioci fitopatogenih virusa, od kojih je najdominantniji virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus CMV).

Bela leptirasta vaš je štetočina koja napada veliki broj gajenih i korovskih biljaka, a najugroženiji su paradajz, paprika i krastavac. Ima veliki broj generacija u toku godine, a za razvoj joj odgovaraju visoke temperature i sušni klimat. Svi stadijumi razvoja ove vaši su štetni osim jaja. Najčešće se nalazi na naličju listova gde se hrani sisanjem sokova. Pri jačem napadu dolazi do sušenja i propadanja listova ili se suše cele biljke. Nepravilnom upotrebom insekticida i zbog malog broja registrovanih aktivnih materija sa ciljem njihovog suzbijanja često se razvija resistentnost ove štetočine prema insekticidima.

Zelena breskvina vaš je štetočina koja napada veoma veliki broj biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve i odrasli sisajući sokove iz lista, cvetova i pupoljaka. Tokom ishrane luče veliku količinu medene rose na koju se razvija gljiva čađavica. Pored direktnih šteta koje nisu zanemarljive, veoma su značajne kao prenosioci velikog broja fitopatogenih virusa.

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od registrovanih aficida (vidi preporuku).

Comments

There are no comments yet for this post.