Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 6 do 10 listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Grabovac i Ibarsko Postenje uočeno je prisustvo položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3% biljaka.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina, najveće štete nanosi kukuruzu. Štete nanosi larva koja se hrani na parenhimu lista, metlici, klipu itd. U našim uslovima ima dve generacije sa mogućnošću pojave i treće. Imago obično leti noću, polaže jaja u grupama, najčešće na naličju lišća.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca a prag štetnosti je 5% biljaka sa položenim jajima.

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevu kukuruza, i obavestiće proizvođače preporukom o suzbijanju ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.