Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisutnost bubamara u zasadima jabuka (Coleoptera, Coccinellidae)
Prisutnost bubamara u zasadima jabuka (Coleoptera, Coccinellidae)

Vizuelnim pregledom zasada jabuka na lokaciji Velji Breg uočeno je prisustvo sedmotačkaste bubamare (Coccinella septempunctata).

Bubamare imaju značajnu ulogu među korisnom entomofaunom u voćnjacima.

Bubamare prezimljavaju kao imago, često sakriven ispod kore stable ili ispod lišća u voćnjacima ili nekim drugim skrovitim mestima. Mogu imati dve ili više generacija godišnje. Tokom vegetacije hrane se različitim larvama leptira, grinjama i lisnim vašima. Larve bubamara žive među kolonijama lisnih vaši i dnevno pojedu do 30 lisnih vaši.

Bubamare imaju dva para krila i tri para jakih nogu. Antene koriste kao čula dodira, i mirisa ali često i za pronalaženje hrane. Njena jaka, intezivna, crvena boja odbija ostale insekte a kao dodatnu prevenciju napada bubamara ima sposobnost lučenja alkaloida (coccinellina) izrazito neugodnog mirisa i gorkog ukusa.

Osim po boji bubamare se razlikuju i po broju tačkica. U poljoprivrednoj proizvodnji od najvećeg značaja su: dvotačkasta bubamara (Adalia bipunctata), sedmotačkasta (Coccinella septempunctata), desetotačkasta bubamara (Adalia decempunctata) i četrnaestotačkasta bubamara (Propylaea 14-punctata).

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.