Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac ozima strna žita se nalaze još uvek u različitim fazama bokorenja.

 

Ozima pšenica iz ranijih rokova setve nalazi se u fazi šest do devet stabala vidljivo (BBCH 26-29) a ona posejana kasnije u fazi četiri do pet stabala vidljivo (BBCH 24-25).

Ozimi ječam koji je ranije posejan nalazi se u fazi sedam do devet stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok je iz kasnijih rokova setve u fazi pet do sedam stabala vidljivo (BBCH 25-27).

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% pregledanih biljaka pšenice, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 7-28% biljaka ječma, dok su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporum secalis) i pepelnice žita prisutne u izuzetno niskom indeksu napada na ječmu. Uopšeno govoreći, napadom patogena više su pogođeni usevi iz optimalnih rokova setve, nego oni posejani nešto kasnije.

 

 

Što se tiče prisustva štetočina, u pšenici primećene su cikade (Cicadelidae) na 8-12% posmatranih biljaka, a imago žitne pijavice (Lema melanopus) na 1% biljaka. U ječmu, prisutne su cikade na do 4% biljaka.

 

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.