Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama razvoja, što zavisi od rokova setve i primenjene agrotehnike. Pšenica posejana u optimalnom agrotehničkom roku se nalazi u fazi od 3 lista do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se na površinama iz kasnijih rokova setve pšenica nalazi u fazi od 1 list razvijen do 2 lista razvijena (BBCH 11-12). Ozimi ječam iz optimalnih rokova setve je u fazi od 4 lista razvijena do početak bokorenja (BBCH 14-21), a iz kasnijih rokova setve do 2 lista razvijena (BBCH 12).

 

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo bolesti i štetočina i to uglavnom na onim ozimim strninama iz ranijih rokova setve.

Na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavost iječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na 2-9% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 6-7% biljaka.

Na ozimoj pšenici nisu primećeni simptomi gljivičnih bolesti. Lisne vaši su uočene na 3-5% biljaka, a cikade na do 5% biljaka.

Najavljeno hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

 

Tokom vizuelnog pregleda parcela nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem bolesti i štetočina u ozimim strnim žitima.

Comments

There are no comments yet for this post.