Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Monitoring kukukruza pred berbu 2022 god.
Monitoring kukukruza pred berbu 2022 god.

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac izvršen je monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na parcelama posejanim ranim i kasnim  hibridima.

Vizuelni pregled i ocena zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu izvršeni su na sledećim lokalitetima:

-Cerovac, Lužnice, Velike Pčelice (opština Kragujevac),

-Junkovac, Zagorica, Gornja Trnava (opština Topola),

-Vučić, Veliko Krčmare, Miraševac, Sipić (opština Rača),

-Knić, Radmilović, Gruža, Borač (opština Knić),

-Lapovo (opština Lapovo),

-Batočina, Gradac, Kijevo (opština Batočina) i

-Kopljare (opština Aranđelovac).

Monitoring je organizovan tako da je njime obuhvaćeno svih sedam opština Šumadijskog upravnog okruga.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su prikazani u tabeli:

Klipovi bez vidljivih simptoma bolesti i štetočina

46 - 95%

Klipovi sa prisutnim oštećenjima od insekata -  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

3 – 15 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

1 – 13 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus spp.

1 – 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0-5%

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillum spp.

0 – 6 %

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp.

1-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Aspergillus spp.

0-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp. i Aspergillus spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp i Penicillium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp  i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt, Fusarium spp , Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Comments

There are no comments yet for this post.