Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice koji su posejani u optimalnom roku se nalaze u fazi 1-3 lista razvijeno (11-13 BBCH). Na velikom broju parcela setva je kasnila zbog kišnog perioda koji je onemogućavao berbu kukuruza.

velika slika

Monitoring ozime pšenice se vrši na dve lokacije: Cerovac (opština Kragujevac) i Veliko Krčmare (opština Rača). Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti ni na jednoj od lokacija. Prisustvo cikada uočeno je na lokaciji Cerovac na 3% biljaka, dok su lisne vaši prisutne na  2% biljaka. Na lokaciji Veliko Krčmare nije primećeno prisustvo štetočina. Ni na jednoj lokaciji nije primećeno prisustvo aktivnih rupa glodara.

Pomenute insekatske vrste prenosioci su virusa patuljavosti pšenice (cikade) i žute patuljavosti ječma (lisne vaši). Najavljene niske temperature u narednim danima u velikoj meri smanjiće populaciju navedeniih štetočina, te se hemijske mere zaštite u cilju njihovog suzbijanja ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.