Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Krvava vaš
Krvava vaš

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorta crveni delišes, registrovane su kolonije krvave vaši, Eriosoma lanigerum. Za naseljavanje, ova štetna vaš, bira bujnije zasade(pojačano đubrenje azotom), vlažnije i niže položaje. Krvava vaš ima 10-15 generacija godišnje, prezimi  kao larva na vratu korena, u pukotinama debla,kao i na rak-ranama. Lako se prepoznaje po gusto, beličastoj, vunenoj , voštanoj prevlaci,pa se vaši od nje i nevide.  Odrasle vaši se hrane na korenju, razvijenim granama i letorastima,a zbog pucanja kore, napadnuti organi voćke,propadaju, jer krvava vaš prilikom ishrane,izbacuje fermente, koji izazivaju hipertrofiju tkiva. Prisutnost i brojnost ove štetočine kontroliše se početkom vegetacije i tokom zimske rezidbe. Razmnožava se partenogenetski (ženka rađa žive mlade). Do polovine juna u kolonijama se sreću samo beskrilne ženke, a tokom jula i avgusta se javljaju krilate forme. Dobro podnosi niske temperature( do minus 27°C), a visoke temperature preko 25°C, joj ne odgovaraju. Na smanjenje populacije utiču brojni  prirodni neprijatelji,od kojih je najznačajnija parazitska osica, Aphelinus mali( u voćnjacima u kojima se ne koriste insekticidi, Aphelinus mali može parazitirati do 90% populacije krvave vaši. Što se tiče hemijskog suzbijanja, krvava vaš se posredno suzbija zajedno sa ostalim vašima i savijačima.  Pre donošenja odluke o momentu tretiranja tokom vegetacije, mora se voditi računa o selektivnošću insekticida prema korisnim insektima.

kolonije krvave vaši prekrivene vunastom navlakom

 

Comments

There are no comments yet for this post.