Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Šljivine ose

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (61-65 BBCH).

 

 

Na lokalitetu Vrbas, na lepljivim klopkama postavljenim  u zasade šljiva, registruje se ulov imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

 

Šljivine ose

Mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjacima.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prvi ulovi šljivinih osica
Na području RC Vrbas, na lepljivim klopkama, registrovani su prvi ulovi crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Hemijski mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas će dati signal za vreme primene insekticida.
 
šljivine ose
Pojava šljivinih osica
Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi po BBCH 51 (bubrenje cvetnih pupoljaka).
Na lokalitetu u Vrbasu, na lepljivim klopkama, registrovan je ulov imaga crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
 
šljivine ose na lepljivoj ploči
 
Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava)
Na području delovanja RC Vrbas,lokalitet Vrbas na PALf lepljivim pločama registrovana je pojava žute šljivine osice. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova. Oštećeni plodovi otpadnu i na njima se nalazi okrugli crni otvor kroz koji je izašla pagusenica.