Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Vrbasa

Regionalnii centar Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine u Vrbasu je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis i pamukova sovica, Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 12 lokaliteta: Bečej, Crvenka, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu uzrgoziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini(slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Direktne štete u polju su male, jer je na klipu zaraženo manji broj zrna. Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

12-84%

klipovi sa oštećenjima od insekata

6-42%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-24%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-5%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-4%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

2-40%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.+ Aspergillus sp

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+ Fusarium sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.+insekti

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+insekti

2%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

2-7%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium sp.

2-6%

 

Na osnovu analiza kukuruza na prisustvo mikotoksina, kod hibrida ranije grupe zrenja, na području RC Vrbas (lokaliteti Vrbas, Savino Selo, Kula, Srbobran i Zmajevo ), registrovano je da je prisustvo analiziranih mikotoksina daleko ispod zakonom dozvoljenih vrednosti, tj.  kvalitet kukuruza u 2020. godini nije ugrožen usled prisustva oštećenja prouzrokovanih štetnim organizmima.  

 
 
 
Preporučuje se proizvođačima kukuruza i skladištarima da prilagode mašine za berbu kako bi se zrno što manje oštetilo, a u silose unositi samo zdravo i neoštećeno zrno, odgovarajuće vlage.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu, RC Vrbas

RC Vrbas izvršio je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma od fitopatogenih gljiva (Fusarium sp.,  Aspergillus sp.Penicillium sp., Cladosporium sp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 15 lokaliteta: Bačko Gradište, Bečej, Crvenka, Kruščić, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

35-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

13-48%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-44%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-16%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-5%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

10-33%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1-9%

Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Kula, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza, registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, na 1% pregledanih biljaka. U toku je  početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas će nastaviti monitoring i na vreme će signalizirati momenat primene insekticida.
Grinje u kukuruzu

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Crvenki, u usevu semenskog kukuruza, na ivičnim delovima parcele, uočeni su simptomi napada grinja. Pregledom naličja lista registrovana su jaja, larve i imaga običnog paučinara, Tetranichus urticae.

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pravi larve i odrasle jedinke hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža. Simptomi napada od običnog paučinara uočeni su i na soji i raznom povrću i voću.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishrana započinje na korovima. Broj generacija koje razvije tokom jedbe godine varira u zavisnosti od temperatura. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C, kada broj generacija može biti do 12.

Obični paučinar naseljava ivice parcela, pa se preporučuje da se pregledi useva prvo obave na tim delovima. Ukoliko se registruju simptomi napada običnog paučinara i njihovo prisustvo (2-5 pokretnih formi grinja po listu ), preporučuje se zaštita useva, registrovanim akaricidima kako bi se zaustavilo njihovo širenje na ostatak parcele.

 

list kukuruza napadnut od grinja

grinje na naličju lista kukuruza

grinje na naličju lista soje

Polaganje jajnih legala kukuruza plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, u usevu semenskog kukuruza, na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.
 
Za sada se hemijske mere ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.
 
sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
Aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma

Praćenjem dinamike polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza (hibrid NS 770) na lokalitetu Srbobran, registrovan  je veliki broj parazitiranih jajnih legala. Reč je o osici Trichogramma spp. koja jedan deo života provodi kao parazit (u ovom slučaju u jajnom leglu kukuruznog plamenca), a drugi deo kao slobodan organizam. Parazitirana jajna legla su crne boje u okviru kojih se nalaze različiti razvojni stadijumi osice.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i dinamika parazitiranja od strane osice Trichogramma spp. prikazana je na grafiku:

Od ukupno položenih 146 jajnih legala kukuruznog plamenca, 71 jajno leglo je parazitirano (49%).

S obzirom na prisustvo parazitnih osica u našim proizvodnim uslovima, veoma je važno sačuvati njihovu pouplaciju i omogućiti im neometani razvoj. U cilju smanjenja broja tretmana, dobijanja zdravstveno bezbednih proizvoda i očuvanja životne sredine, proizvođačima se preporučuje da prilikom odabira insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca i pamukove sovice daju prednost insekticidima koji ne deluju štetno na korisne organizme.

Kukuruzni plamenac

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na nekoliko lokaliteta,registruje se povećanje broja biljaka kukuruza sa sveže položenim  jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. Kontinuirano se beleže  visoki ulovi odraslih jedinki na svetlosnim lovnim lampama.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da pregledaju svoje useve kukuruza i da po postizanju pragova štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% položenih jajnih legala kod semenskog i kukuruza šećerca) primene odgovarajuće hemijske mere zaštite.

lokalitet

Hibrid                    / BBCH

% položenih jajnih legala

Srbobran

NS 444 / 73

5,5

Srbobran

NS 640 / 73

6

Srbobran

NS 44U U / 73

7

Srbobran

NS 640 ULTRA / 73

7

Srbobran

NS 5041 ULTRA / 73

8

Srbobran

NS 770 / 73

8,3

Srbobran

NS 1090 / 73

4

Crvenka

Kulak / 75

3

Crvenka

Tomasov / 75

3

Crvenka

NS 640 / 75

4

Crvenka

NS 444 / 75

4

 

jajna legla kukuruznog plamenca

Kukuruzni plamenac
Na području delovanja RC Vrbas, u usevu merkantilnog kukuruza DKC 5031, registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka. Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
jajno leglo kukuruznog plamenca
Dinamika polaganja jaja kukuruznog plamenca

Vizuelnim  pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na nekoliko lokaliteta, registrujemo povećanje broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis.

lokalitet

hibrid

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Kula

DKC 5001

14.7.

0

16.7.

1

19.7.

2

20.7.

2

Srbobran

Radan

14.7.

2

16.7.

2

19.7.

4

21.7.

15

Srbobran

NS 770

14.7.

1

16.7.

2

18.7.

3

21.7.

14

Srbobran

NS 6043

12.7.

0

15.7.

1

18.7.

2

21.7.

7

Bačko Dobro Polje

Enterprice

13.7.

1

15.7.

2

17.7.

3

21.7.

5

 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima redovan obilazak useva kukuruza, posebno kukuruza šećerca i semenskog kukuruza, jer će se zbog visokih temperatura brzo dostići kritični pragovi položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Registrovana je i aktivnost parazitne osice, Trichogramma spp. pa se na takvim parcelama preporučuje tretman protiv kukuruznog plamenca isključivo insekticidom koji ne utiče na mortalite ove osice -  Coragen 20 SC(a.m. hlorantraniliprol), 0,02%.

Na lokalitetu u Srbobranu, gde je utvrđen % položenih jajnih legala kukuruznog plamenca blizu ili preko kritičnog praga ( 5% ), insekticidni tretmani počinju danas.

 

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

Monitoring kukuruza pred berbu na području RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, izvršen je pregled zdravstvenog stanja kukuruza ranih i hibrida kasnih grupa zrenja.

Pregledano je 100 biljaka svakog hibrida i utvrđena su oštećenja od kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis i pamukove sovice Helicoverpa armigera. Takođe je registrovano prisustvo fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium spp., Penicilium spp., Cladosporium spp., kao i kombinovana oštećenja od insekata i navedenih gljiva. Na hibridu DKC 5632 utvrđeni su i simptomi  prouzrokovača mehuraste gari kukuruza Ustilago spp.

Tabelarni prikaz rezultata očitavanja:

Punkt

Hibrid

Datum

BPK

BS

I

F

P

I-F

I-P

I-F-P

F-P

I-F-CL

I-P-CL

F-P-CL

Bečej

NS 3022

7.9.2016.

100

98

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Bečej

DKC 4717

7.9.2016.

100

96

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Bečej

Lucius

7.9.2016.

100

95

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Nadalj

PO023

7.9.2016.

100

93

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrbas

Pajdaš

7.9.2016.

100

95

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zmajevo

DKC 4795

6.9.2016.

100

8

47

7

1

35

2

0

0

0

0

0

Zmajevo

ZP 299

6.9.2016.

100

57

32

3

0

8

0

0

0

0

0

0

Vrbas

P9241

7.9.2016.

100

95

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Kula

NS 4030

8.9.2016.

100

33

29

7

0

24

3

4

0

0

0

0

Kula

PO423

8.9.2016.

100

50

29

6

0

14

1

0

0

0

0

0

Bečej

DKC 5632

3.10.2016.

100

66

13

13

4

2

0

0

1

0

0

0

Bačko Gradište

ZP 666

28.9.2016.

100

83

0

7

1

9

0

0

0

0

0

0

Nadalj

PR 37NO1

28.9.2016.

100

73

8

15

0

4

0

0

0

0

0

0

Kucura

AS 72

17.10.2016.

100

19

2

2

0

26

2

32

0

11

6

0

Zmajevo

NS 7020

17.102016.

100

47

6

4

0

41

0

0

2

0

0

0

Srbobran

AS 603

17.10.2016.

100

58

8

4

6

20

4

0

0

0

0

0

Lipar

NS 5051

18.10.2016.

100

24

24

16

3

29

0

2

2

0

0

0

Kula

NK PAKO

18.10.2016.

100

21

11

31

0

30

0

3

4

0

0

0

Crvenka

PO 865

18.10.2016.

100

22

10

21

3

31

0

4

 

 

1

8

Sivac

PO 725

18.10.2016.

100

29

16

20

0

22

3

5

1

4

0

0

 

      BPK- broj pregledanih klipova

       BS- bez simptoma

I -Simptomi oštećenja od insekata

F-  Simptomi oštećenja od Fusarium spp.

P- simptomi oštećenja od Penicilium spp.

CL- simptomi oštećenja od Cladosporium spp.

Simptomi različitih kombinacija (I-F; I-P; I-F-P; F-P; I-F-CL; I-P-CL; F-P-CL)

(I-F; I-P; I-F-P; F-P; I-F-CL; I-P-CL; F-P-CL)

 

1 - 10 Next