Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Repičin sjajnik

Na području RC Vrbas,  u usevu uljane repice koja se nalazi u fazi početak rasta stabla(BBCH 30), vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice i javlja se svake godine. Prezimljava kao imago u zemlji, izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C. Masovnija pojava se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C.

 

Štetnost repičinog sjajnika, zavisi od toga u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove ishrane. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima pre nego što se oni otvore, tako što ih buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Kada uljana repica procveta, imago se hrani polenom i vise nije štetan. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 
Repičine pipe u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

faza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice i pregledom žutih lovnih klopki, registrovani su pojedinačni ulovi imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus, ispod praga štetnosti.

Disekcijom tela ženki, uočeni su tragovi dopunske ishrane kao i formirana jaja, dok na pregledanim biljkama uljane repice nisu registrovana položena jaja pipa.

Nakon kišnog perioda sa zahlađenjem koje je prognozirano za naredna dva dana, očekuje se period sa povišenim dnevnim temperaturama koje će povećati aktivnost pipa. Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas, nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Pipe u uljanoj repici
Na području RC Vrbas, na lokalitet Vrbas i Lipar, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovana su imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus i velike repičine pipe, Ceuthorynchus napi u niskoj brojnosti. Brojnost repičinih pipa je ispod praga štetnosti, pa se hemijske mere njihovog suzbijanja za sada ne preporučuju.
 
 
Pojava repičinog sjajnika

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, u usevu uljane repice (sorta Factor), koja se nalazi u fazi 9 i više listova (BBCH 18), vizuelnim pregledom i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice, koji se javlja svake godine. Prezimljava kao imago u zemlji, i izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C. Masovnija pojava se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C . Štetnost repičinog sjajnika, zavisi o tome u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima (pre nego što se oni otvore), tako što ih buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Kada uljana repica procveta, imago se hrani polenom. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

repičin sjajnik