Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Simptomi bele truleži na suncokretu
Simptomi bele truleži na suncokretu

Na sortnim ogledima suncokreta, lokalitet u Zmajevu,registrovane su biljke sa simptomima prouzrokovača bele truleži glavica suncokreta, Sclerotinia sclerotiorum. Ova parazitna gljiva napada sve delove biljke: seme, koren, stablo i glavicu. Simptomi uvenuća biljaka se manifestuju u fazi cvetanja ili formiranja zrna i ti simptomi pripadaju „korenskoj formi truleži“. Na korenu i bočnim žilama se javljaju vodene lezije.Koren truli i postaje dezorganizovan , što dovodi do uvenuća biljaka. U uslovima čestih padavina, oko prizemnog dela stabla javljaju se nekrotične pege na kojima se obrazuje snežno bela  vunasta navlaka od micelije parazita. U okviru navlake nalaze se crna telašca, sklerocije.Sklerocije nalazimo i u stablu; one su najznačajnije za održavanje parazita. Njihova vitalnost traje do osam godina. Ako se sklerocije nalaze u blizini korena, začetak micelije prenosi zarazu na korenu. Mere zaštite se odnose pre svega na agrotehničke mere, odnosno plodored ( 5-godišnji ). Tretiranja fungicidima imaju smisla za suzbijanje stabljične forme i forme na glavici, ali na korensku formu nemaju uticaja. Preporučuju se dva tretmana u fazi butonizacije i i fazi cvetanja, preparatima na bazi karbendazima, boskalida+dimoksistrobina. Suncokret se nalazi u fenofazi 67 BBCH skale ( cvetanje se smanjuje ).

 

sklerocije na preseku stabla

sklerocije na stablu suncokreta

vunasta navlaka od micelije gljive pri osnovi stabla suncokreta

Comments

There are no comments yet for this post.