Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Kukuruzna pipa u šećernoj repi

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe koja je posejana u ranim rokovima setve (početak marta) i koja se nalazi u fazi od korenčići izbijaju iz semena, do klijanja, klica probija površinu zemljišta (BBCH 05-09), registrovana su imaga kukuruzne pipe, Tanymecus dilaticollis.

Ova polifagna štetočina, prezimi u stadijumu imaga u zemljištu, gde se gajio kukuruz ili šećerna repa. Imago izlazi sa mesta prezimljavanja kada je temperatura nekoliko dana iznad 10°C. Ukoliko nastupi hladan period, kukuruzna pipa se skriva u osnovi niklih biljaka ili pod grudvama slabije pripremljene parcele. Čim izađu sa mesta prezimljavanja, počinju se hraniti. Najaktivniji su ujutru i popodne. Izbegavaju najtopliji deo dana za kretanje i ishranu. Migriraju u potrazi za hranom hodajući i letom (na temperaturama vazduha iznad 25°C). Na usevima šećerne repe, štete pravi tako što izgriza lišće sa oboda prema sredini lisnog nerva, uništava tek nikle klijance, kao i biljke sa razvijenim kotiledonom. Osim šećerne repe i kukuruza, štete pravi i usevima suncokreta, soje, lucerke, krompira, paprike.

Preporučuje se proizvođačima pregled tek izniklih ratarskih useva, jer će sa povećanjem temperatura vazduha, doći  do pojačane aktivnosti ove polifagne štetočine ali i drugih poput repine pipe. Registrovani insekticidi za repinu pipu, suzbijaju i kukuruznu pipu.

 

kukuruzna pipa

Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, hibrid Enterprice,  fenofaza BBCH 63 (početak odbacivanja polena, vidljivi prvi končići svile), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja, pa je neophodan stalni pregled useva kukuruza. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jaja.

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza i po postizanju pragova štetnosti za kukuruznog plamenca daće signal za hemijski tretman.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Nezara viridula
Na lokalitetu u Zmajevu u usevu merkantilnog kukuruza, na licu lista uočeno je jajno leglo povrtne stenice, Nezara viridula, koja osim povrća u tehnološkoj zrelosti, napada i kukuruz, kao i soju. RC Vrbas će i na drugim lokalitetima koje pokriva, pratiti biologiju ove stenice na najvažnijim kulturama.
 
jajno leglo Nezara viridula na kukuruzu
Početak leta kukuruznog plamenca

Na području  RC Vrbas, pomoću svetlosne lovne lampe (klopke), prati se dinamika leta imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na tri lokaliteta: Srbobran, Vrbas i Ruski Krstur. Na lokalitetu u Srbobranu ulovljen je prvi imago ove najvažnije štetočine kukuruza. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem najvažnijih bioloških dogadjaja  kukuruznog plamenca.

datum pojave prvog imaga Ostrinia nubilalis

CDD ( od 1.1.)

16.5.2011.

156,58

7.5.2012.

170,47

9.5.2013.

218,83

5.5.2014.

146,09

4.5.2015.

120,2

17.4.2016.

109,29

 

imago kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis

Insekti u usevu pšenice i ječma
Na lokalitetu u Srbobranu, u usevima pšenice i ječma, registrovana su imaga stenica( vatrena stenica-Pyrrhocoris apterus i žitna stenica-Dolycoris baccarum) i rutave bube, Tropinota hirta.
 
Dolycorrhis baccarum, žitna stenica
 
vatrena stenica, Pyrrhocoris apterus
 
rutava buba, Tropinota hirta
 
 
 
Nezara viridula

Nastavlja se „ aktivnost „ zelene, povrtne stenice i na drugim biljnim vrstama. Osim na paradajzu, krompiru, soji, Nezara viridula je registrovana i na kukuruzu, peršunovom listu i feferonama. To samo dokazuje koliko je ova vrsta polifagna, sa širokim arealom rasprostranjenja. Nezara viridula buši biljno tkivo igličastim stiletom, a larve(2-5 stadijuma) i imago se hrane sočnim delovima biljke. Glavni uzrok oštećenja je pljuvačka, koja sadrži toksične materije. Oko mesta ishrane, nastaju nekroze, plodovi postaju neupotrebljivi, jer su lošeg ukusa i izgleda, a na tim mestima gde su se hranile larve i imago, pojavljuju se prostori za širenje gljivičnih i bakterijskih oboljenja. U Srbiji nema registrovanih insekticida. Hemijska zaštita bi bi bila komplikovana, jer se najveća populacija ove stenice pojavljuje na plodovima, koji su  u tehnološkoj zrelosti. Postoji  nekoliko vrsta iz roda Diptera kao paraziti jaja, ali njihova brojnost nije dovoljna, za kontrolu i redukciju Nezara-e viridule.  

jajno leglo Nezara viridula položeno na peršunu, list

larva i imago zelene stenice na plodu paprike

larve Nezara v. na kukuruzu

imago na kukuruzu

Kukuruzni plamenac, postignut kritičan prag

Na lokalitetu u Srbobranu, u usevu semenskog kukuruza, registrujemo na većini hibrida, povećanje broja položenih jajnih legala i ostvarivanje epidemijskog praga (10% položenih jajnih legala), kada se preporučuje insekticidni tretman:

Datum pregleda

hibrid

% položenih jajnih legala

24.7.2014.

NS 5043

10

24.7.2014.

TISA

11

24.7.2014.

NS 609 B

12

25.7.2014.

NS 5083

16

25.7.2014.

NS 23

11

26.7.2014.

NS 6030

10,5

29.7.2014.

NS 6010

10

29.7.2014.

NS 6043

10,5

 

 Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog kukuruza  AS 404, utvrđeno je 14% položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Na ovim lokalitetima i u ovim usevima, u toku su pripreme za početak insekticidnog tretmana protiv kukuruznog plamenca registrovanim insekticidima.

Na lokalitetu u Srbobranu, u usevu semenskog kukuruza, registrujemo na većini hibrida, povećanje broja položenih jajnih legala i ostvarivanje epidemijskog praga (10% položenih jajnih legala), kada se preporučuje insekticidni tretman:

Datum pregleda

hibrid

% položenih jajnih legala

24.7.2014.

NS 5043

10

24.7.2014.

TISA

11

24.7.2014.

NS 609 B

12

25.7.2014.

NS 5083

16

25.7.2014.

NS 23

11

26.7.2014.

NS 6030

10,5

29.7.2014.

NS 6010

10

29.7.2014.

NS 6043

10,5

 

 Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog kukuruza  AS 404, utvrđeno je 14% položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Na ovim lokalitetima i u ovim usevima, u toku su pripreme za početak insekticidnog tretmana protiv kukuruznog plamenca registrovanim insekticidima.

parazitirano jajno leglo

 

ženka kukuruznog plamenca na listu kukuruza

Nezara viridula u soji

Nezara viridula, „povrtna stenica“ je polifagna štetočina ratarsko povrtarskih useva( grašak, kupus, boranija, krompir, pasulj...). Na području RC Vrbas, najviše položenih jajnih legala i ispiljenih larvi, uočavamo na soji, na svim lokalitetima. Jaja su položena  u klasterima, 40-130 komada u jajnom leglu, u 5-8 redova; u početku su žuto bele boje, a za 4-5 dana, boja jaja se menja u rozu do crveno narandzastu. Za 5-8 dana ispile se larve, koje se 48 časova zadržavaju na jajima. Prolaze kroz pet presvlačenja, sve larve-nimfe su tamne boje sa crvenim, belim i žutim oznakama na telu, nemaju krila i kao i odrasli, emituju iz žlezda, karakterističan miris. Odrasli imago dobija zelenu boju, a ima primeraka sa crveno braon bojom. Za sada se ova štetna insekatska vrsta kontroliše u nekim državama( Havaji , Kalifornija,npr.), parazitima imaga: muve-Trichopoda pilipes, Trichopoda penipes ,parazitima jaja: ose-Trissolcus basalis, predatorima jaja i mladih larvi: mravi – Pheidole megacephala, neki pauci. U Srbiji nema registrovanih insekticida.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

jajno leglo Nezara viridula na soji

jajno leglo sa promenom boje u crveno

parazitirano jajno leglo

mlađe larve, L2 na listu soje

L2 Nezara viridula na mahunama soje

Ubušenja kukuruznog plamenca, lokalitet Kula
 Vizuelnim pregledom useva semenskog  kukuruza, na lokalitetu u Kuli, registrovana su ubušenja od larvi kukuruznog plamenca, i, to:
- DKC 4014 - 5%
- DKC 4608 - 8,5%
- Colisee - 1%
Hibridi DKC nisu tretirani insekticidima protiv kukuruznog plamenca, dok je na hibridu Coliesee 15.6. rađen tretman kombinacijom insekticida Konzul(1l/ha)+Coragen 20 SC(0,15l/ha). Na hibridu Coliesee, 13.6. vizuelnim pregledima uočavamo 7 sveže položenih jajnih legala i 25% biljaka kukuruza gde je došlo do piljenja jajnih legala, tj. nalazimo larve L1 stadijuma.
 
 
Lokalitet Srbobran-kukuruzni plamenac, prva generacija, ubušenja
 
 
hibrid
% ubušenja
NS 4023
8
NS 444 Ultra
6,3
NS 5083
10,2
NS 5043
8,5
TISA
3,6
NS 6010
5,5
NS 6043
5,5
NS 609 B
3,2
NS 6030
2,26
NS 6130
1,5
23 NS
6,6
568 ULTRA NS
8
250120 NS
2,6
 
Pregled hibrida na lokalitetu u Srbobranu, koji su pregledani 12.6., 19.6., 29.6.Hibrid NS 6010, na kojem je 12.6. pronađen najveći procenat jajnih legala(15%) kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, tretiran je 16.6. Coragen-om 20 SC, 0,15l/ha, traktorom sa visokim klirensom, a vizuelnim pregledom 22.6. nađeno je 5,5% ubušenih biljaka, od larvi kukuruznog plamenca. Procenat ubušenih biljaka odnosi se na datum 29.6., a osim ubušenja, nije registrovano ni jedno jajno leglo k.plamenca.
Hibrid NS 444 Ultra, koji je u monitoringu ( 300 obeleženih biljaka, koje se svaka tri dana pregledaju ), ima ubušenih 6,33% larvi kukuruznog plamenca. RC Vrbas nastavlja sa daljim vizuelnim pregledima.
 
 
1 - 10 Next