Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja od 2 do 4 sekundarna stabla razvijeno, a usevi pšenice ulaze u fazu bokorenja (BBCH 20-24).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka. Prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevima ozime pšenice za sada nije uočeno.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 30 %biljaka. Takođe, na biljkama su registrovana oštećenja donjih listova ječma u vidu žućenja usled prizemnih mrazeva i dnevnih kolebanja temperatura.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

 

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice se nalaze u fazi kasna mlečna zrelost do faze rana voštana zrelost (BBCH 77-83), a usevi ozimog ječma se nalaze u fazi rana voštana zrelost do faze mekana voštana zrelost (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na lokalitetu Grabovac,  registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 3% zaraženih biljaka.

 

 

Fuzariozu klasa prouzrokuju gljive iz roda Fusarium, i ovo oboljenje se javlja svake godine u slabijem ili jačem intezitetu. Ukoliko cvetanje pomenutih useva prati vlažno i kišovito vreme može doći do infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa, a cvetovi predstavlju ulazno mesto za prolazak gljive. Simtomi su lako uočljivi, nakon cvetanja klasići gube normalnu zelenu boju, postaju bledi i žućkasti. Zaraženi klasići ostaju uspravni, dok zdravi zbog težine zrna bivaju povijeni. U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer dovodi do smanjenja prinosa, zaražena zrna su lošeg kvaliteta, šturog izgleda i nenalivena. U  povoljnim uslovima dolazi do sintetisanja mikotoksina koji su štetni za ishranu ljudi i životinja.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, kao što je i preporučeno 24.05.2021. godine (vidi preporuku).