Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Nespecifični simptomi-fitotoksija, nepravilna primena pesticida i klimatski činioci
Nespecifični simptomi-fitotoksija, nepravilna primena pesticida i klimatski činioci

Obilaskom terena koji pokriva RC Kragujevac primećeni su simptomi na različitim biljnim vrstama koji nisu specifini ni za jednu posebnu biljnu bolest. U pitanju su najčešće promene nastale delovanjem fitotoksičnosti udruženih s abiotskim činiocima, naročito uticajem klimatskog faktora. Ako na specifičnosti godina, kava je ova, ne možemo uticati, svakako možemo na primenu pesticida jer pomenuti simptomi nastali su zbog nepravilnog korišćenja pesticida.

Na šljivama primećena je mrežavost ploda, u vidu krasta koje na pojedinim plodovima prekrivaju gotovo čitavu površinu perikarpa. Kod pojedinih zasada, gotovo svaki plod je oštećen na ovaj način, dok je kod nekih drugih oštećenje izraženo u znatno manjoj meri. Stepen oštećenja zavisi od kompleksa faktora, pre svih upotrebe hemijskih sredstava. U pitanju su simptomi nastali usled

niskih temperatura koje su u kontinuitetu trajale jedno vreme u proteklom periodu, u kombinaciji sa fitotoksičnim efektom izazvanim korišćenjem insekticida na bazi aktivne materije dimetoat pri takvim uslovima. U zasadima gde su ovi simptomi primetni u velikom procentu, dimetoat je korišćen zajedno sa kaptanom, što nikako nije preporučljivo. Uopšte, mešanje kaptana sa preparatima kisele reakcije nije dozvoljeno, a mogućnost pojave fitotoksije je prisutna i ukoliko se dimetoat primenjuje na povišenim temperaturama.

 

nespecifične promene na plodu šljive

 

Uočene su i promene na biljkama paradajza u zatvorenom prostoru izazvane korišćenjem preparata Ridomil Gold MZ na bazi aktivne materije metalaksil (u kombinaciji sa mankozebom), iako na uputstvu za primenu ovog preparata jasno stoji da je zabranjeno njegovo korišćenje u zatvorenom prostoru. Promene su vidljive na listovima, a na plodovima je došlo do zaustavljanja daljeg rasta.

 

posledica nepravilnog izbora preparata u zaštiti paradajza u uslovima zatvorenog prostora

 

Savet proizvođačima je da vode računa o mešanju preparata i poštuju uputstvo za koriščenje koje je priloženo uz svaki kupljeni preparat. Za uklanjanje postojećih promena u ovom trenutku ne mogu se savetovati nikakve hemijske mere koje bi imale efekta.

Takođe, zapaženo je karakteristično kovrdžanje listova na kukuruzu nastalo usled delovanja aktivne materije acetohlor. U godinama, poput ove, kada neposredno nakon primene ovakvih preparata nastupi dug kišni period, odnosno kad je zemljište zasićeno vlagom, uz period hladnog vremena, postoji mogućnost nastanka fitotoskičnosti. Proizvođačima se savetuje da ukoliko koriste zemljišne herbicide na bazi aktivne materije acetohlor ubuduće koriste varijantu preparata sa protektantom, koja sprečava pojavu fitotoksičnosti u ekstremnim uslovima (naprimer, Deltacet plus, Acetogal plus, Acetomark…). 

 

simptomi fitotoksije na kukuruzu uzrokovane dejstvom a.m acetohlor

 

Na poljima pod suncokretom primetni su simptomi karakteristični za dejstvo hormonskih preparata na bazi aktivne materije 2,4-D. Naime, došlo je do zanošenja (drifta) prilikom aplikacije jednog od ovakvih preprata u polju pod kukuruzom, dok se na susednoj parceli nalazio suncokret. Savetujemo poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju prilikom tretiranja na kulture koje se nalaze pored tretirane parcele, pri izboru preparata i tu činjenicu uzmu u obzir, kao i da ne tretiraju po vetru. Pri ovakvim tretiranjima prskalicama dati prednost u odnosu na atomizere, a prilikom izbora dizni na prskalicama favorizovati takva rešenja koja daju nešto krupniju kap, sve u cilju smanjenja mogućnosti pojave drifta.

 

posledice drifta i dejstva 2,4-D na suncokretu

posledice drifta i delovanja 2,4-D na suncokretu

 

 

drift-2,4 d u usevu suncokreta

Comments

There are no comments yet for this post.