Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)
Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)
Na lokalitetu Vinča, kruška sorte Santa Maria nalazi se u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56).
 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla piri):
 
položena jaja u indeksu napada 4,5
imago u indeksu napada  1
mlađe larve u indeksu napada 3
starije larve u indeksu napada 0,5
 
 
U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve.
 
Primetan je pad u populaciji ove štetočine što se može pripisati hladnijem i vlažnijem periodu koji je za nama ali se za naredne dane prognoziraju više dnevne temperature što će intenzivirati aktivnost ovog insekta i dalji napredak vegetacije odnosno ulazak kruške u faze cvetanja.
 
U fazama cvetanja zabranjena je primena insekticida! 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem biologije ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.