Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalazi u fenofazi od devet i više stabla vidljivo (BBCH 29) do početak rasta stabljike (BBCH 30). Ječam je u fazi vlatanja, od vidljivo prvo kolence  (BBCH 31) do vidljivo drugo kolence (BBCH 32).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Lužnice i Cerovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 4% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4% do 8% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma i ukoliko se u fazi vlatanja registruje preko 10% biljaka sa simptomima bolesti sprovođenje hemijskih mera zaštite po preporuci od 16.3. (vidi preporuku).

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni pojava poljskih glodara.

 

Takođe, na usevima ozime pšenice i ječma je primećeno prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskim indeksima napada, kao i oštećenja na listovima od njihove dopunske ishrane.

 

RC Kragujevac nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.