Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Fusarium spp., kukuruz
Fusarium spp., kukuruz
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza, registrovani su simptomi plesnivosti klipa kukuruza, Fusarium spp. . Plesnivost klipa kukuruza spada u jedno od najopasnijih gljivičnih oboljenja, jer prouzrokuje direktne i indirektne štete. Intenzivniji razvoj ružičaste plesnivosti, Fusarium graminearum, povezan je sa dugotrajnom sušom i visokim temperaturama u fenofazi cvetanja kukuruza. Bela plesnivost, Fusarium moniliforme se javlja u mešanim infekcijama, češće u skladištu, sa gljivama iz rodova Penicilium i Aspergilus. Navedene gljive u specifičnim uslovima mogu da sintetišu mikotoksine, koji su toksični po ljudsko i životinjsko zdravlje. Zato je neophodan monitoring kukuruza u polju, oplemenjivanje kukuruza na otpornost prema prouzrokovačima plesnivosti, suzbijanje kukuruznog plamenca i pamukove sovice, koji otvaraju „vrata“ za ulaz patogena, obavljanje berbe pri vlazi zrna 24-26%, okrunjeni kukuruz sušiti što pre( ne duže od 48h). RC Vrbas nastavlja sa praćenjem razvoja prouzrokovača plesnivosti kukuruza u polju.
 
simptomi na klipu, Fusarium spp.
 
 
konidije, Fusarium spp.
 

Comments

There are no comments yet for this post.