Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Kruškina buva

Na punktu u Liparu,  kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).

Vizuelnim pregledom zasada  registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 5,5. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetočine.

Imago kruškine buve

Kruškina buva - polaganje jaja

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 00 (mirovanje), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 0,8 i  jaja u indeksu napada 3,33.

S obzirom na visoke temperature u proteklom periodu, došlo je do aktivnosti prezimljujućeg imaga i početka polaganja jaja.

Hemijske mere se još ne preporučuju zbog najavljenog hladnog perioda koji će usporiti dalju aktivnost ove štetočine.

Slika1-zasad kruške u mirovanju

Slika2-jaje kruškine buve položeno u pukotine letorasta

Kruškina buva
Na području delovanja RC Vrbas, kruška, sorte Viljamovka se nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 01(bubrenje lisnih pupoljaka). Vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja položenih jaja( sveže položenih i jaja pred piljenje), obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 12,5, kao i pojava imaga, u indeksu napada 3,25.Najavljivani porast temperature prouzrokovaće intenziviranje polaganja jaja, kao i piljenje larvi, tako da se proizvođačima preporučuje tretman insekticidima sa a.m. cipermetrin, kao što su Cipkord 20 SC, Notikor ili Crna mamba, u koncentraciji 0,03% da bi se smanjila populacija imaga, tj. polaganje jaja.
fenofaza razvoja kruške
 
jaja kruškine buve
Kruškina buva
Na lokalitetu u Liparu, kruška se nalazi u fenofazi po BBCH skali 87 - plodovi oko 50% konačne veličine. Vizuelnim pregledom zasada, registrovan je indeks napada jaja 4,76 i indeks napada mlađih larvi 20,23 obične kruškine buve, Cacopsylla piri. Imaga nismo uočili. U ovom zasadu u prethodnom tretmanu je korišćen insekticid sa a.m. hlorpirifos+cipermetrin, zbog velikog indeksa napada imaga. Za sada se ne preporučuje zaštita zasada kruške u ovom voćnjaku.
 
jaje obične kruškine buve
 
larva kruškine buve
 
Insekti u zasadu kruške
Pregledom zasada kruške, koja je tretirana 5.5. insekticidom Vertimec 018-EC(a.m.abamektin), 0,05% koncentracije uz dodatak mineralnog ulja, uočena su  imaga cikade, imaga Phylobius spp., larve kruškine galice, Dasineura pyri, larve eriofidnih grinja.
 
 
 
 
Phylobius spp.
 
cikada
 
simptomi na listu kruške , Dasineura pyri
larva galice kruške, pronađena ispod uvrnutih listova kruške.
 
 
larve erifidne grinje