Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Vrbas u usevima soje, paradajza, paprike, kukuruza i zasadima kruške i oraha, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta, kao i u ekstenzivnim zasadima i usevima.

Prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Ženka polaže jaja na naličje listova u grupicama od po 28 komada. Iz jaja se pile larve, koje prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Štete nanose i larve i imaga, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, nastaju nekrotične tačke i udubljenja i oni gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Insekticidi iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u suzbijanju ove štetočine ali je njihova primena ograničena u fazma sazrevanja plodova zbog karence, kao i zbog njihovog štetnog dejstva na korisne organizme. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki. U svetu se razvija strategija masovnog privlačenja insekata putem klopki.

 
 
Rutava buba

Na području RC Vrbas, u zasadima jabučastog i koštičavog voća, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo imaga rutave bube, Tropinota hirta.

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu imaga. Izraziti je polifag i termofilna štetočina, povremeno se masovno javlja, kad su temperature iznad proseka, a padavine niže od proseka. Imago pravi štete, hraneći se generativnim organima. Posebno su ugroženi mladi zasadi voća, gde štete mogu biti i 100%.

U kontroli ove štetočine NE preporučuju se hemijske mere zaštite, već samo masovno izlovljavanje. U tu svrhu se preporučuje postavljanje lovnih posuda(plastične posude, bele ili plave boje napunjene vodom, sa atraktantima: cimet, negro bombone, prašak za sok, voćni sirup… ), posebno na obodima voćnjaka, kao i u redu.

Primena insekticida u fazi cvetanja useva i zasada je zabranjena!

imago rutave bube

Lisne vaši u uljanoj repici

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, uljana repica se nalazi u fazi  6 razvijenih listova (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, hibrid Expower, registrovano je prisustvo lisnih vaši, Aphididae spp. u niskom intenzitetu napada.

Vaši se u usevima uljane repice mogu naći u svim fazama razvoja, ali najveće direktne štete pričinjavaju u fazi cvetanja i razvoja ploda. Vaši su i vektori virusa. S obzirom na nizak nivo prisustva vaši u usevima uljane repice, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva uljane repice na nekoliko lokaliteta.

usev uljane repice

Lisne vaši, Aphididae spp. na naličju listova uljane repice

Vaši u soji
Vizuelnim pregledom useva merkantilne soje (sorta Maximus), na lokalitetu u Zmajevu, registrovano je prisustvo lisnih vaši, Aphididae spp. na 3% biljaka. Soja se nalazi u fazi početka cvetanja (61 BBCH skale). Hemijske mere se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva soje.
 
Lisne vaši na naličju lista soje
Polaganje jaja pamukove sovice u zasadu kajsije!
Vizuelnim pregledom zasada kajsije (duge vegetacije, sorta Farlis, 3 ha), koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 85 (završeno obojavanje, plod dostigao krajnju veličinu), registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima kajsije na 45% biljaka. Pored postrnih useva, pamukova sovica u ovom periodu godine polaže jaja i pravi štete i na plodovima voća koje je u fazi sazrevanja.
S obzirom da je u toku berba kajsije, insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
zasad kajsije Farlis sorta
 
jaje pamukove sovice na listu kajsije
 
jaje pamukove sovice na plodu kajsije!
Metcalfa pruinosa

Na području RC Vrbas,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na  vinovoj lozi, ružama, peršunu, kajsiji, šljivi i raznim vrstama žbunastih i drvenastih biljaka.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i izraziti je polifag. Direktne štete pričinjavaju larve i imaga, sisajući sokove biljaka (usled čega dolazi do slabijeg porasta biljaka i njihovog iznurivanja), dok se indirektne štete ogledaju u tome, što larve luče obilje medne rose, na kojima se naseljava gljiva čađavica.

Hemijske mere se ne preporučuju, već samo mehaničke, uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

 

larve Metcalfa pruinosa na mladim izbojima vinove loze

larve i voštana prevlaka sa mednom rosom, Metcalfa pruinosa

larve Metcalfa pruinosa, vinova loza

 

Šimširov plamenac
U svetlosnim lovnim klopkama na lokalitetu u Vrbasu, od 10.8. registruju se kontinuirani ulovi imaga šimširovog plamenca, Cydalima perspectalis, fam. Crambidae, nove invazivne štetočine ukrasnog šimšira.
 
Cydalima perspectalis
 
Nezara viridula

Na lokalitetu u Vrbasu, registrovane su jajna legla i  larve mlađih stadijuma, zelene povrtne stenice, Nezara viridula, u usevu merkantilnog krompira. Ova veoma polifagna štetočina najčešće napada useve pasulja, soje, paradajza, krompira, kukuruza šećerca, grožđa, hraneći se tako što rilicom ubada plodove i ubrizgava digestivne enzime. Na mestima uboda, stvaraju se nekrotične promene koja će postati ulaz za patogene. Plodovi postaju tehnološki neupotrebljivi, zakržljali, neukusni. Nezara viridula prezimi u stadijumu imaga ispod kore drveća, na skrovitim mestima. Ima više generacija godišnje. Vodi poreklo iz tropskih krajeva, ali se globalnim otopljavanjem, počela širiti i na ostale delove sveta. Jaja polaže na donju stranu lišća, u grupama 50-60 . Sveža jaja su bela, a pred piljenje dobiju crvenkastu boju. Larve prolaze kroz pet larvenih stadijuma. Nema registrovanih insekticida, ali će zbog njihovog načina ishrane i šteta koje pravi, kontrola morati biti usmerena na insekticidne mere. Rađeni su ogledi sa a.m. bifentrin, koji su pokazali dobru efikasnost na imaga i larve Nezara viridula. RC Vrbas nastavlja preglede i na ostalim biljnim vrstama, koja ova štetočina preferira.

 

Buretasta jaja povrtne stenice

Jaja pred piljenje

Larva mlađeg stadijuma

Nezara viridula
Na svetlosnoj lovnoj lampi, na lokalitetu u Vrbasu, 5.5.2015. registrovana su prva prezimljujuća imaga( na 173,54 DD), povrtne stenice, Nezara viridula. Ova polifagna štetočina, prvenstveno mahunastog i plodovitog povrća, prezimi kao imago, i sa porastom temperatura, izlazi sa mesta prezimljavanja, postaju polno zreli za 7-14 dana. Životni ciklus traje 35-45 dana.
 
Prvi ulov sovice gama
 Monitoring sovice gama, Autographa(Plusia)gama se prati preko svetlosnih lovnih lampi, na tri lokaliteta RC Vrbas: Vrbas, Srbobran i Ruski Krstur, kao i preko feromonskih klopki, postavljenih u usev biljaka domaćina, koja ova štetočina preferira. U Ruskom Krsturu, feromonske klopke će biti postavljene u usev paprike, posle njenog rasađivanja, a u Bečeju je postavljena, u usev šećerne repe.
Sovica gama je veoma polifagna štetočina, kod nas razvija 2-3 generacije godišnje, a u zavisnosti od klimatskih faktora, prezimljava u stadijumu larve, lutke ili imaga. Ženke polažu jaja na donjoj strani listova(do 500 jaja), i ishranom lišća mogu izazvati golobrst. Larva ima tri para nogu i lako se razlikuje od ostalih sovica.
U SLL na lokalitetu u Vrbasu, 16.4.2015. beležimo prvi ulov na 74.87 CDD ( 2014. je prvi ulov bio na 133.09 CDD).
 
Autographa gama
1 - 10 Next