Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 13-14), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno ( BBCH 14-16).

Tokom vizuelnog pregleda useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Na pojedinim lokalitetima opštine Ub, beleži se do 30 aktivnih rupa od poljskog miša po hektaru. Hrane se podzemnim zelenim delovima biljke, kao i zrnevljem i plodovima. Najveće štete najstaju nakon setve, jer odnose posejano seme u svoje leglo, što se  kasnije u polju vidi - oaze. Kada su uslovi povoljni dolazi do brzog porasta populacije.

Preventivne mere zaštite od ovih glodara:

·         Duboko oranje,

·         Zaoravanje žetvenih ostataka,

·         Pravovremena setva i žetva i

·         Izolacaija od postojećih žarišta (lucerišta i drugih).

Ove štetočine imaju prirodne neprijatelje kao što su: ptice grabljivice, lisice, lasice, mačke; pa je još jedna od preventivnih mera briga o prirodnim neprijateljima.

Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

U usevima nije registrovano prisustvo drugih štetočina i bolesti.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstevonog stanja useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.