Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima kupine
Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima kupine

Na teritoriji delovanja RC Valjevo, lokalitet Gornja Bukovica, kupina se nalazi u fazi od glavna berba: većina plodova je obojena do druga berba: još više plodova je obojeno (BBCH 87-89).

Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Gornja Bukovica, uočeno je prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) na plodovima.

     

Velika slika               Velika slika

U periodu cvetanja i razvoja i sazrevanja plodova kupine, vladali su povoljni uslovi za razvoj ovog patogena, a to su česte padavine i smena kišnih i sunčanih perioda. U zasadima gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite, sada se mogu uočiti simptomi sive truleži.  Botrytis cinerea je veoma polifagna gljiva. Pravi značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Patogen je najdestruktivniji na sazrelim biljnim delovima ili na tkivu koje stari pa pojava truleži u periodu berbe predstavlja ograničavajući faktor prodaje.

Gljiva se održava u biljnim ostacima na zemljištu ili na izumrlim biljnim delovima. U periodu cvetanja, spore dospevaju na starije delove cveta, čašične i krunična listiće, a sa njih micelija prelazi na plod.

Bolest se suzbija preventivnim tretmanima primenom fungicida tokom fenofaze cvetanja pa do odgovarajućeg vremena pred berbu, vodeći računa o karenci primenjenih preparata. Primena fungicida je veoma bitna naročito ako dođe do oštećenja od grada ili od insekata jer se na taj način otvara put za prolaz gljive direktno u plod.

S obzirom da su u zasadima kupine počele da se love prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u narednom periodu postoji visok rizik od nastanka šteta kako direktnih od razvoja larvi mušice u plodovima tako i indirektnih usled prodora gljive Botrytis cinerea kroz rane na plodovima na mestima gde mušica buši tkivo ploda i polaže jaja unutar njih.

U narednom periodu veoma je važno preduzeti sve raspoložive mere kontrole azijske voćne mušice kako bi se izbegla i direktna oštećenja, ali i prisustvo sive truleži na plodovima.

Comments

There are no comments yet for this post.