Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Prisustvo repine pipe na starim repištima
Prisustvo repine pipe na starim repištima

RC Ruma u 2022. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Ruma i Ljukovo.

 

Porast temperature zemljišta i vazduha uslovio je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 Siva repina pipa (velika slika)

 

Sa daljim porastom temperature se očekuje masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, a pri temperaturama vazduha preko 20°C i prelet sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. Kao preventivne mere kontrole proizvođačima se preporučuje: gušća setva na uvratinama (tzv. lovni pojasevi), kopanje lovnih kanala oko starih repišta i redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.