Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita - RC Ruma
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita - RC Ruma

 

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (23-24 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  15% do 20% biljaka, a prisustvo simptoma prouzrokovača sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice (faza: drugo do treće sekundarno stablo vidljivo (22-23 BBCH); lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) nije registrovano prisustvo simptoma  bolesti.

 

U usevima ozimih strnih žita nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), ali je uočeno prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Proizvođačima se  preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka uz obavezno zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.