Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Šiljokrilac (Perotis lugubris Fab.)
Šiljokrilac (Perotis lugubris Fab.)

Red: Coleoptera (tvrdokrilci)

Familija: Buprestidae (krasci)

 

 

velika slika                              velika slika

 

Na lokalitetu  Irig (potes Ružaš) u zasadima šljive i kajsije polovinom aprila konstatovano je prisustvo još jedne štetočine koja prouzrokuje sušenje i propadanje stabala koštičavih voćaka, a to je šiljokrilac (Perotis lugubris Fab.). Na lokalitetu Vrdnik, u zasadu višnje gde je 03.07. uočeno prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis L.), 08.07. je potvrđeno i prisustvo šiljokrilca, što dodatno usložnjava problem.

 

Šiljokrilac je takođe termofilna vrsta karakteristična za područje Mediterana. Promena klime  i otopljavanje u ovom delu Evrope mu odgovaraju, pa postaje sve značajnija štetočina u Srbiji, kao i žilogriz.  

 

Ova štetočina se javlja na šumskom drveću i koštičavom voću. Najradije napada šljivu i kajsiju, a može da se javi i na višnji, trešnji, breskvi.

 

Imago je sjajno bakarne boje, 18 - 25 mm dužine. Larve su  tipične buprestidne, prljavo bele boje, dužine do 40 mm.

 

Način života je vrlo sličan žilogrizu. Prezimljava kao larva i kao imago. Razvojni ciklus larve traje 1- 2 godine. Imago u periodu dopunske ishrane oštećuje koru mladih voćaka, pupoljke, mlade grane i grančice, a ređe lišće i lisne peteljke. Ženka nešto ranije u odnosu na žilogriza polaže jaja, u prizemni deo stabla ili na koren. Ispiljene larve takođe prave hodnike u korenu što dovodi do sušenja napadnutih stabala. Simptom koji može ukazati na prisustvo larava ove štetočine je sušenje pojedinih grana u krošnji. Vremenom se broj suvih grana povećava, te postepeno dolazi do sušenja čitavog stabla.

 

Simptomi

 

 

  Šljiva                                                  Višnja

 

Mere borbe su iste kao i za žilogriza.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.