Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (IV nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja do faze početak pucanja lisnih pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (03-07 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 52 pregledane pseudotecije u 41 nema formiranih askospora, u 5 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 4  od 26 do 50%, a u 2 od 51 do 75% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 9,13%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (III nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (01-03 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

velika slika

                         velika slika

 

 

Od 55 pregledanih pseudotecija u 47 nema formiranih askospora, u 6 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, a u 2  od 26 do 50% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 4,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (II nedelja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza: početak bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH)), registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 60 pregledanih pseudotecija u 55 nema formiranih askospora, a u 5 je registrovano do 25% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 2,08%.

 

 

velika slika 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (I nedelja)

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared), registrovano je prisustvo formiranih askusa, bez zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

U zasadima kruške na terenu RC Ruma, koji se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH), registruje se prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 12, kao i početak polaganja jaja u niskom intezitetu napada (indeks napada 4).

 

 velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Virus mozaika jabuke

Na području delovanja RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća. U pojedinim zasadima, na sorti Zlatni Delišes, uočeni su simptomi koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika jabuke (Apple mosaic virus-ApMV).

 

 velika slika

 

Virus mozaika jabuke ima širok krug domaćina (65 biljnih vrsta iz 19 familija) od kojih su najznačajnije biljke iz familije ruža (Rosaceae): jabuka, šljiva, breskva, trešnja, višnja, malina, ruža i brojne druge gajene i divlje biljke.

 

Ovo je jedan od najrasprostranjenijih virusa jabuke. Izaziva štete kod osetljivog sortimenta (Zlatni Delišes, Jonatan, Greni smit) u vidu smanjenog porasta izdanaka, negativnog uticaja na oplođenje i veličinu ploda, smanjenog sadržaja askorbinske kiseline u plodu i smanjenog prinosa po stablu. Porast može biti smanjen i do 50%, a prinos za 30-50%.

 

Simptomi se manifestuju na listovima. U proleće se na mladim listovima javljaju svetložute do krem jasno oivičene zone nepravilnog oblika. Te zone mogu biti u vidu malih pega, fleka, crtica ili traka duž glavnih nerava, mrežavosti ili linijskog mozaika na nervaturi lišća, koje kasnije mogu da se prošire na celu lisku. Sa napredovanjem bolesti  i usled izloženosti suncu hlorotične zone nekrotiraju, a jako zaraženo lišće opada pre vremena. Kod osetljivih sorti simptomi se mogu javiti po čitavoj krošnji, dok se kod manje osetljivih sorti simptomi uočavaju ograničeno na pojedinačnim liskama. Kod nekih sorti infekcije ovim virusom mogu biti i asimptomatske. Ponekad je potrebno da prođu i do dve godine da bi došlo do pojave simptoma.  Na plodovima nema vidljivih promena, osim kod nekih izrazito osetljivih sorti kao što je Lord Lambourne (crvenkaste fleke).

 

Simptomi se mogu javiti u slabijem ili jačem intezitetu zavisno od virulentnosti soja virusa, osetljivosti sorte i doba godine, a izraženiji su kada u prvom delu vegetacije (ranijim prolećnim mesecima) preovlađuju niske temperature, jer je ovaj virus labilan, odnosno na njegovu koncentraciju negativno utiči visoke temperature.

 

Virus mozaika jabuke se održava u zaraženim biljkama. Nisu poznati vektori ovog virusa u prirodi, pa je njegovo širenje ograničeno i svodi se uglavnom na korišćenje zaraženog materijala za kalemljenje (podloge, kalem-grančice ili pupoljci).

 

Najznačajniji vid kontrole ovog virusa su preventivne mere:

o   proizvodnja i korišćenje zdravstveno ispravnog i sertifikovanog sadnog materijala,

o   dezinfekcija alata kojim se vrši rezidba,

o   uklanjanje zaraženih stabala iz zasada i njihovo spaljivanje, naročito u rasadnicima i mladim i gustim zasadima, kako se virus ne bi prenosio dodirivanjem (srastanjem) korenova.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

 

U zasadima kruške je uočeno prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) koja je, za razliku od letnje forme, krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature.Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo ove štetočine u niskom intenzitetu napada.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve u zasadima krušaka.

 

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared),  za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 94,23%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

19.

17.06.

100

94,23

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: prečnik ploda oko 40 mm , 74 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 89,47%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

1 - 10 Next