Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Pojava sive repine pipe na starim repištima

 

U feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na lokalitetu Inđija/Jarkovci,  registrovana je pojava imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris. Na  lokalitetu Kraljevci za sada nema ulova.

 

 velika slika

 

Sa porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenzivnija pojaveaimaga, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje:

·         kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih

·         setva lovnih pojaseva (gušća setva na uvratinama)

·         redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; treba pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima.

Stanje u usevima šećerne repe

 

Usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama zatvaranja redova (31-35 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na terenu RC Ruma registrovano je prisustvo simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae) na 5 do 30% pregledanih biljaka.

 

Simptomi bakterioza

 

Na pojedinim parcelama  registrovane su prve pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%. 

 

Simptom i konidije prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva šećerne repe i na vreme će dati signal za tretman.

 

Pojava sive repine pipe
 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris (Inđija 15.03., Kraljevci 18.03.).

 

Siva repina pipa

 

Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenziviranje pojave imaga, kao i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je u toku. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće do 3%.

 

 

Cercospora beticola- simptom i konidije

velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem uslova  za infekciju i dalji razvoj ovog patogena.

 

 Pojava sive repine pipe
 

RC Ruma prati pojavu i kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Kraljevci i Inđija.

 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovana su prva prezimljavajuća imaga ove štetočine (Kraljevci 31.03., Inđija/ Energo Zelena 02.04.)

 

 

siva repina pipa (velika slika)

 

Toplo vreme je uslovilo izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja. Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekujemo intenziviranje pojave imaga, kao i migraciju sa starih na novozasejana repišta.

S obzirom da je setva šećerne repe u toku, a početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Cercospora beticola – sortni ogled

Prilikom očitavanja sortnog ogleda 18.07.  (lokalitet Inđija / Energo Zelena) na većini sorata se registruje  prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)  na nivou  II epidemijskog praga (na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega).

 

Redni broj

Sorta

% listova sa pegama

 prosečan broj pega po listu

 

 

 

 

1

Kundera

37

5,14

2

Victor

30

4,01

3

Tibor

33

4,60

4

Grandiosa

27

4,15

5

Eduarda

28

3,30

6

Vandana

30

4,70

7

Eldorado

28

3,73

8

Koala

27

4,55

9

Sioux

26

4,91

10

Albus

26

3,30

11

Azulata

23

3,10

12

Aureus

29

3,85

13

Taifun

24

4,40

14

Sixtus

29

4,97

15

Heston

23

3,87

S obzirom da je ostvaren drugi epidemijski prag, vreme je za drugi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Cercospora beticola - stanje na terenu
 

Pregledom useva šećerne repe na terenu RC Ruma, 4 dana nakon prethodnog pregleda,  registruje se  2-3 puta veći broj biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticolai kreće se od 29 do 54%.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):


 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

 

 

13.06.

22.06.

28.06.

30.06.

04.07.

1

Kundera

2

6

38

48

tretman 01.07.

2

Victor

0

4

15

 

37

3

Tibor

2

6

21

 

50

4

Grandiosa

1

6

14

 

35

5

Eduarda

2

10

21

 

43

6

Vandana

3

5

31

37

tretman 01.07.

7

Eldorado

4

6

19

 

54

8

Koala

0

5

13

 

39

9

Sioux

3

7

15

 

45

10

Albus

4

15

32

38

tretman 01.07.

11

Azulata

2

6

14

 

37

12

Aureus

1

7

17

 

40

13

Taifun

0

5

13

 

42

14

Sixtus

1

4

13

 

39

15

Heston

3

6

18

 

41

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

27.06.

30.06.

04.07.

1

Carolus

Ruma

2

3

10

15

29

2

Koala

Kraljevci

8

10

17

22

41

3

Piranha

Kraljevci

-

-

23

36

tretman 04.07.

4

Original

Dobrinci

9

17

25

47

tretman 30.06.

5

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

10

16

40

 

S obzirom da je na gotovo svim parcelama (sortama) koje su u monitoringu  prisustvo pega na nivou ili blizu prvog epidemijskog praga,  još jednom upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje useve. Kada se na oko 50% pregledanih biljaka registruje makar po jedna pega, sprovesti mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

 

Cercospora beticola - dinamika širenja simptoma
 

Ovonedeljnim pregledom useva šećerne repe registruje se značajno povećanje broja biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i kreće se od 13 do 48%.

 

 U odnosu na prošlonedeljni pregled, najznačajnije širenje simptoma u sortnom ogledu (lokallitet Inđija/ Energo Zelena) uočeno je kod sorata Kundera, Vandana i Albus. Prilikom ponovljenog pregleda u razmaku od 2 dana kod ovih sorata registrovano je povećanje procenta inficiranih biljaka za 6 do 10% i trenutno iznosi od 37 do 48%.

 

Na osmatranim proizvodnim parcelama najznačajnije  napredovanje širenja infekcije zabeleženo je na sortama Piranha (Kraljevci) i Original (Dobrinci) na kojima je u razmaku od 3 dana došlo do povećanja procenta inficiranih biljaka za 13 do 22% i trenutno iznosi od 36 do 47%.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

13.06.

22.06.

28.06.

30.06.

1

Kundera

2

6

38

48

2

Victor

0

4

15

 

3

Tibor

2

6

21

 

4

Grandiosa

1

6

14

 

5

Eduarda

2

10

21

 

6

Vandana

3

5

31

37

7

Eldorado

4

6

19

 

8

Koala

0

5

13

 

9

Sioux

3

7

15

 

10

Albus

4

15

32

38

11

Azulata

2

6

14

 

12

Aureus

1

7

17

 

13

Taifun

0

5

13

 

14

Sixtus

1

4

13

 

15

Heston

3

6

18

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

27.06.

30.06.

1

Carolus

Ruma

2

3

10

15

2

Koala

Kraljevci

8

10

17

22

3

Piranha

Kraljevci

-

-

23

36

4

Original

Dobrinci

9

17

25

47

5

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

10

16

 

 Kada se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu prvog epidemijskog praga (na oko 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega), sprovesti mere zaštite. 

 

Stanje u usevima šećerne repe
 

 Ovonedeljnim pregledom useva šećerne repe registrovano je neznatno  povećanje broja biljaka sa pojedinačnim pegama od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na većini pregledanih parcela (sorata) . 

 

Nešto značajnije povećanje procenta inficiranih biljaka u sortnom ogledu (lokallitet Inđija/ Energo Zelena) uočeno je kod sorata Eduarda i Albus, a na osmatratranim proizvodnim parcelama na sorti Original (lokalitet Dobrinci), ali i dalje ispod epidemijskog praga.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

13.06.

22.06.

1

Kundera

2

6

2

Victor

0

4

3

Tibor

2

6

4

Grandiosa

1

6

5

Eduarda

2

10

6

Vandana

3

5

7

Eldorado

4

6

8

Koala

0

5

9

Sioux

3

7

10

Albus

4

15

11

Azulata

2

6

12

Aureus

1

7

13

Taifun

0

5

14

Sixtus

1

4

15

Heston

3

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

1

Carolus

Ruma

2

3

2

Koala

Kraljevci

8

10

3

Original

Dobrinci

9

17

4

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

5

Sixtus

Ljukovo

(u sistemu za navodnjavanje)

40

19.06. urađen tretman

 

 

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele koje su u sistemu za navodnjavanje. Na parcelama koje su van sistema za navodnjavanje,  hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. Međutim, neophodan je redovan nadzor, jer su uslovi za širenje infekcije izuzetno povoljni (toplo vreme, učestale padavine, visoka relativna vlažnost vazduha, noćne rose,...). Po približavanju ili dostizanju  prvog epidemijskog praga (na oko 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega) uraditi tretman kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida.

 

 

 

Cercospora beticola- simptom

 

 

Cercospora beticola - stanje na terenu RC Ruma
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi zatvaranja redova i razvića korena (38-40 BBCH). 

 

 Vizuelnim pregledom useva šećerne repe (sortni ogled, setva 28.03.2017., lokalitet Inđija/Energo Zelena) 13.06.2017. su  registrovane prve pojedinačne pege prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Cercospora beticola- simptom i konidija (velika slika)

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

1

Kundera

2

2

Victor

0

3

Tibor

2

4

Grandiosa

1

5

Eduarda

2

6

Vandana

3

7

Eldorado

4

8

Koala

0

9

Sioux

3

10

Albus

4

11

Azulata

2

12

Aureus

1

13

Taifun

0

14

Sixtus

1

15

Heston

3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregledom proizvodnih parcela 16.06.2017. na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci, Inđija/Dibiš i Ljukovo prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe u vidu pojedinačnih pega registrovano je na 2 do 40% biljaka, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i od toga da li je usev u sistemu za navodnjavanje.

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

1

Carolus

Ruma

2

2

Koala

Kraljevci

8

3

Original

Dobrinci

9

4

Sioux

Inđija/Dibiš

4

5

Sixtus

Ljukovo

(u sistemu za navodnjavanje)

40

 

Na parcelama koje su van sistema za navodnjavanje,  proizvođačima  preporučujemo da u narednom periodu intenzivnije  obilaze svoje parcele. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Na parcelama koje su u sistemu za navodnjavanje, proizvođačima se preporučuje da što pre obave pregled useva radi utvrđivanja nivoa prisustva pega. Kada se utvrdi da su prisutni simptomi blizu ili na nivou prvog epidemijskog praga (na 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega) uraditi tretman kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem uslova za razvoj ovog patogena i zdravstvenog stanja useva šećerne repe.

 

 

1 - 10 Next