Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na teritoriji RC Pirot šljiva se nalazi u fazama većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-59).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva, lokalitet „Izvor-Rakovica“ i „Bela Palanka Nad breg“, registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

 

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Tokom cvetanja ženke ovih štetočina polažu jaja u čašične listiće cvetova. Larve se ubušuju u tek zametnute plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju (sprovode se u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive).

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.