Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) na od 10 do 30% biljaka.

Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su na parcelama na kojima nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite ali i na parcelama na  kojima jesu. Razlog tome su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ove gljive koji su vladali tokom klasanja i cvetanja pšenice (česte i obilne kiše praćene povoljnim temperaturama).

Simptomi se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.

Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30 – 31).

 

Dugotrajna suša na našem području uslovila je da su usevi lošeg kondicionog stanja. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% na donjim listovima. Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice. 

Zdravstveno stanje useva ozimih ječmova

Na teritoriji RC Pančevo usevi ječma se nalaze u fenofazi od  treće  stablo vidljivo do šesto stablo vidljivo (BBCH 23-26).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je da su ječmovi na našem terenu i dalje, usled suše, lošeg kondicionog stanja. Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i sveže položenih jaja  žitne pijavice (Lema melanopus).

 

odnosu na prethodni pregled, došlo je do malog povećanja (oko 2%) broja zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma(Pyrenophora teres).

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih ječmova.

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 5 listova razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 15-24).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Stari Tamiš, Banatski Brestovac, Kačarevo i Pančevo nisu registrovani simptomi bolesti.

 

 

Usevi ozimog ječma, na lokalitetima Vojlovica i Pančevo, se nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24).

 

U odnosu na prošli pregled (vidi prilog od 5.3.) nije došlo do povećanja broja zaraženih biljaka prouzrokovačem pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze treće sekundarno stablo vidljivo (BBCH 13-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Rezultati pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

1.03.2019.

1.03.2019.

1.03.2019.

Stari Tamiš

10.10.2018.

Foxyl

13-23

0

0

0

Pančevo

17.10.2018.

NS 40 S

13-23

0

0

0

Solehio

13-23

0

0

0

Banatski Brestovac

12.10.2018.

Zafir

13-23

0

0

0

Kačarevo

10.10.2018.

Sobred

13-23

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma koji su u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24), registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

1.03.2019.

1.03.2019.

1.03.2019.

Vojlovica

15.10.2018.

Sandra

29-30

0

9

0

Pančevo

12.10.2018.

NS 565

29-30

0

9

0

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze treće sekundarno stablo vidljivo (BBCH 13-23).

 

Pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšen.

Puccinia spp.

 

rđa

25.02.2019.

25.02.2019.

25.02.2019.

Stari Tamiš

10.10.2018.

Foxyl

13-23

0

0

0

Pančevo

17.10.2018.

NS 40

 13-23

0

0

0

Solehio

13-23

0

0

0

Banatski

Brestovac

12.10.2018.

Zafir

 13-23

0

0

0

Kačarevo

10.10.2018.

Sobred

13-23

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji su u fazi u fazi  od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24), registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

25.02.2019.

25.02.2019.

25.02.2019.

Vojlovica

15.10.2018.

Sandra

 29-30

0

3

0

Pančevo

12.10.2018.

NS 565

29-30

0

5

0

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na području RC Pančevo vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, utvrđeno je da se usevi nalaze u  fazi od 3 lista razvijeno do faze treće sekundarno stablo vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ječma, koji se nalaze u fazi  od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24), registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 1% biljaka.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, nakon hladnog talasa sa snežnim padavinama, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 12-22). Ozimi ječmovi se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 13-24), dok se usevi uljane repice nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na samoniklim biljkama pšenice se mogu uočiti simptomi rđe (Puccinia spp). Ove biljke služe kao ,,zeleni most” za prenošenje bolesti na gajene useve, stoga treba biti oprezan u narednom periodu.

 

Faza razvija pšenice

 

        

Uredospore rđe

             

Pregledom ozimih ječmova i uljane repice, takođe nisu registrovani simptomi bolesti ni oštećenja od insekata.

 

Na parcelama sa strnim žitima mogu se uočiti sporadične aktivne rupe od glodara.

 

 

Aktivne rupe od glodara

 

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi  od 1 do 2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

 

Nepovoljni vremenski uslovi uticali su na neujednačeno klijanje i nicanje useva ozimih ratarskih kultura.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti.

 

 

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

 

Na punktovima Ogledno polje i Jabuka  po preporuci od 21.9.2018 izvršena je zaštita ovog useva od štetnih insekata. Vizuelnim pregledom biljaka nisu registrovana nova  oštećenja prouzrokovana insektima, kao ni simptomi bolesti.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se nalaze u fazi drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom  pšenice uočeno je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Brojnost prisutne štetočine je ispod praga štetnosti pa se hemijske mere zaštite trenutno ne preporučuju.

1 - 10 Next