Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja.  

Pregledom useva na lokalitetima Stari Tamiš, Crepaja i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erisyphae graminis) i rđe (Puccinia spp.). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:  

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

StariTamiš

26 BBCH

6

8

6

Crepaja

26 BBCH

5

7

4

Ogledno polje

26 BBCH

4

8

5


 
Uskoro se očekuje ulazak biljaka pšenice u fazu vlatanja kada je veoma važno sprečiti dalji razvoj bolesti lista i stabla u cilju očuvanja lisne mase i normalnog funkcionisanja fizioloških procesa u biljci.
RC Pančevo nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja useva pšenice i na vreme će signalizirati primenu mera zaštite.
Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimih strnina se nalaze u fazi od bokorenja, vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo do prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 26 - 31).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja i dopunska ishrana.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimih strnina se nalaze u fazi od bokorenja (vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo, 24-26 BBCH) do prvo kolence najmanje je 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

 

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Stari Tamiš, Crepaja i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na 2-4% biljaka, pepelnice žita (Erisyphae graminis)  na 2% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 2-3% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

StariTamiš

25 BBCH

4

2

2

Crepaja

25-26 BBCH

4

2

3

Ogledno polje

24-25 BBCH

2

2

3


 

Pregledom useva ječma  na lokalitetima Banatsko Novo Selo i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 do 12% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 5% biljaka i pepelnice žita (Erisyphae graminis) na  3 do 4% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

% biljaka sa simptomima pepelnice

Banatsko Novo Selo

31- BBCH

12

5

4

Ogledno polje

24-25 BBCH

2

3

3

 

Preporuku o sprovođenju hemijskih mera zaštite u usevima ječma RC Pančevo je saopštilo 9.3.2020_preporuka o zaštiti ječma zbog postignutog epidemijskog praga štetnosti prisustva biljnih bolesti na pojedinim parcelama.

Za sada se u usevima pšenice još uvek ne preporučuje primena fungicida, ali s obzirom na najavljene vremenske prilike koje će ubrzati ulazak biljaka u fazu vlatanja, redovno treba kontrolisati useve na prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, pšenica - formirano 4-5 stabala bokorenja (BBCH 24-25), ječam - formirano 8-9 stabala bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledima useva, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia  spp.) koja je uočena na do 12% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) koja je registrovana na do 20% biljaka.

 

Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Pančevo, Crepaja i Stari Tamiš, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja, od 3-8 vidljivih stabala (23-28 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 8% biljaka.

Usevi ozimog ječma na lokalitetima Banatsko Novo Selo, Vojlovica i Pančevo se nalaze  u fazi bokorenja, od 3-8 vidljivih stabala (23-28 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice na području RC Pančevo

Usevi ozime pšenice, na lokalitetu Stari Tamiš, nalaze se u fazi od tri lista razvijena do drugo stablo vidljivo (BBCH 13-22).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 5% do 8% biljaka i prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na do 3% biljaka.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (12-15 BBCH).

Pregledom useva (lokaliteti: Banatsko Novo Selo i Pančevo) registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 10% biljaka, ali nije registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis).

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), dok su vaši (Aphididae) prisutne u niskoj brojnosti. Pad temperature uticao je na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2  do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeni su simptomi rđe (Puccinia spp.). U zavisnosti od sortimenta i uzrasta pšenice simptomi su registrovani na do 3% biljaka.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  i vaši (Aphididae) o čemu je RC Pančevo obavestio proizvođače 23.10. (vidi preporuku). Na parcelama gde do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovih štetočina, može se očekivati pojava viroza, što se može odraziti na prinos.

 

Pored ovih štetočina registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) na od 10 do 30% biljaka.

Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su na parcelama na kojima nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite ali i na parcelama na  kojima jesu. Razlog tome su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ove gljive koji su vladali tokom klasanja i cvetanja pšenice (česte i obilne kiše praćene povoljnim temperaturama).

Simptomi se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.

Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30 – 31).

 

Dugotrajna suša na našem području uslovila je da su usevi lošeg kondicionog stanja. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% na donjim listovima. Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice. 

1 - 10 Next