Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, nakon hladnog talasa sa snežnim padavinama, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 12-22). Ozimi ječmovi se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 13-24), dok se usevi uljane repice nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na samoniklim biljkama pšenice se mogu uočiti simptomi rđe (Puccinia spp). Ove biljke služe kao ,,zeleni most” za prenošenje bolesti na gajene useve, stoga treba biti oprezan u narednom periodu.

 

Faza razvija pšenice

 

        

Uredospore rđe

             

Pregledom ozimih ječmova i uljane repice, takođe nisu registrovani simptomi bolesti ni oštećenja od insekata.

 

Na parcelama sa strnim žitima mogu se uočiti sporadične aktivne rupe od glodara.

 

 

Aktivne rupe od glodara

 

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi  od 1 do 2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

 

Nepovoljni vremenski uslovi uticali su na neujednačeno klijanje i nicanje useva ozimih ratarskih kultura.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti.

 

 

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

 

Na punktovima Ogledno polje i Jabuka  po preporuci od 21.9.2018 izvršena je zaštita ovog useva od štetnih insekata. Vizuelnim pregledom biljaka nisu registrovana nova  oštećenja prouzrokovana insektima, kao ni simptomi bolesti.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se nalaze u fazi drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom  pšenice uočeno je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Brojnost prisutne štetočine je ispod praga štetnosti pa se hemijske mere zaštite trenutno ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike

(BBCH 28 – 30).

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

3.04.2018.

3.04.2018.

3.04.2018.

Padina

09.10.2017.

Basmati

26-28

0

5

0

Pančevo

10.10.2017.

NS 40

 26-28

1

22

0

12.10.2017.

Modern

 26-28

0

0

0

Solehio

26-28

0

2

0

Stari Tamiš

10.10.2017.

Zafir

 26-28

0

0

0

Jabuka

18.10.2017

Sobred

26-28

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji  se nalaze u fazi vlatanja, od početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca (BBCH 30- 31), registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhynchosporium secalis

3.04.2018.

3.04.2018.

3.04.2018.

B. Novo Selo

10.10.2016.

NS 565

 29-30

18

0

0

Pančevo

29.10.2016.

NS 565

29-30

0

0

0

 

Imajući u vidu da još nismo došli u kritičnu fenofazu razvoja (BBCH 31-32) fungicidni tretman se ne preporučuje.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

 

 

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 26– 28).

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

26.03.2018.

26.03.2018.

26.03.2018.

Padina

09.10.2017.

Basmati

26-28

1

4

0

Pančevo

10.10.2017.

NS 40

 26-28

2

10

0

12.10.2017.

Modern

 26-28

2

4

0

Solehio

26-28

0

4

0

Stari Tamiš

10.10.2017.

Zafir

 26-28

2

2

0

Jabuka

18.10.2017

Sobred

26-28

0

4

0

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji su u fazi bokorenja (BBCH 29-30), registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhynchosporium secalis

26.03.2018.

26.03.2018.

26.03.2018.

B. Novo Selo

10.10.2016.

NS 565

 29-30

6

0

0

Pančevo

29.10.2016.

NS 565

29-30

2

0

0

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RCPančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 26– 28).

 

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).  Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:       

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

12.03.2018.

12.03.2018.

12.03.2018.

Padina

09.10.2017.

Basmati

BBCH 26-28

2

2

0

Pančevo

10.10.2017.

NS 40

BBCH 26-28

4

4

0

12.10.2017.

Modern

  BBCH 26-28

2

2

0

Solehio

  BBCH 26-28

4

4

0

Stari Tamiš

10.10.2017.

Zafir

BBCH 26-28

2

2

0

Jabuka

18.10.2017

Sobred

BBCH 26-28

2

2

0

 

Slika 1. Septoria tritici - piknidi sa piknosporama

 

Slika 2. Micelijska prevlaka Erysiphae graminis na listu pšenice

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji su u fazi bokorenja (BBCH 26-28), registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres):

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhynchosporium secalis

12.03.2018.

12.03.2018.

12.03.2018.

B. Novo Selo

10.10.2016.

NS 565

BBCH 26-28

4

0

0

Pančevo

29.10.2016.

NS 565

BBCH 26-28

4

0

0

Slika 3. Simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo će nastaviti da prati i obaveštava o zdravstvenom stanju ozimih  useva i  u narednom periodu.

Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, na području RC Pančevo, utvrđeno je da se usevi nalaze u  fazi (BBCH 12-13).

Na pregledanim usevima pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Pri vizuelnom pregledu useva  ječma, na lokalitetu Banatsko Novo Selo, registrovani su simptomi  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Simptomi su prisutni uglavnom na donjem lišću, a procenat zaraženih biljaka se kreće do 4.

 

RC Pančevo će nastaviti da prati i obaveštava o zdravstvenom stanju u usevima strnih žita i u narednom periodu.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  dok  prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 1. kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 2. kolenca

 

Lokalitet/Sorta

 

Faza

 

    Patogen

11.04.2017.

 

 

Kačarevo/ Solehio

 

BBCH 32

 

Septoria tritici

0

0

 

Pančevo / Zvezdana

 

BBCH 31

 

Septoria tritici

0

0

 

Pančevo / Sobred

 

BBCH 31

Septoria tritici

1

0

 

Pančevo / Simonida

 

BBCH 32

Septoria tritici

2

0

 

Stari Tamiš/ Ingenio

BBCH 32

Erysiphae graminis

24

0

 

Jabuka/  Katarina

BBCH 31

Erysiphae graminis

32

0

Biljaka sa simptomom pepelnice na listu 1. kolenca (Erysiphae graminis):

Zdrastveno stanje u usevima ozimih žita

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma na području RC Pančevo utvrđeno je da se usevi nalaze u različitim fazama bokorenja (23-29BBCH).

 

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) a rezultati pregleda prikazani su u tabeli.

 

Tabela 1: Prikaz fenofaza razvoja pšenica na području RC Pančeva sa procentom zaraženih biljaka:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

30.03.2017.

30.03.2017.

30.03.2017.

Kačarevo

03.11.2016.

Solehio

BBCH 24

0

4

0

Pančevo

03.11.2016.

Zvezdana

BBCH 25

0

2

0

29.10.2016.

Sobred

   BBCH 24

0

0

0

Simonida

BBCH 25

0

4

0

Stari Tamiš

08.10.2016.

Ingenio

BBCH 31

0

12

0

Jabuka

11.10.2016.

Katarina

BBCH 31

0

15

0

Tabela 2: Prikaz fenofaza razvoja ječmova na području RC Pančeva sa procentom zaraženih biljaka:

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhynchosporium secalis

21.03.2017.

21.03.2017.

21.03.2017.

B. Novo Selo

07.10.2016.

Nonius

BBCH 31

22

0

0

Pančevo

29.10.2016.

Carmina

BBCH 24

1

0

0

Nonius

BBCH 23

4

0

0

Paso

BBCH 23

2

0

0

Zanzibar

BBCH 22

3

0

0

 

RC Pancevo nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje .

Zdrastveno stanje u usevima ozimih žita

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma na području RC Pančevo utvrđeno je da se usevi nalaze u različitim fazama bokorenja (21-28 BBCH).

 

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) a rezultati pregleda prikazani su u tabeli.

 

Tabela 1: Prikaz fenofaza razvoja pšenica na području RC Pančeva sa procentom zaraženih biljaka:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

21.03.2017.

21.03.2017.

21.03.2017.

Kačarevo

03.11.2016.

Solehio

BBCH 22

0

4

0

Pančevo

03.11.2016.

Zvezdana

BBCH 24

0

8

0

29.10.2016.

Sobred

   BBCH 22

0

0

0

Simonida

BBCH 25

0

8

0

Stari Tamiš

08.10.2016.

Ingenio

BBCH 28

0

10

0

Jabuka

11.10.2016.

Katarina

BBCH 28

0

12

0

  

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Tabela 2: Prikaz fenofaza razvoja ječmova na području RC Pančeva sa procentom zaraženih biljaka:

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhynchosporium secalis

21.03.2017.

21.03.2017.

21.03.2017.

B. Novo Selo

07.10.2016.

Nonius

BBCH 25

18

0

0

Pančevo

29.10.2016.

Carmina

BBCH 22

8

0

0

Nonius

BBCH 21

6

0

0

Paso

BBCH 21

6

0

0

Zanzibar

BBCH 22

6

0

0

1 - 10 Next