Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Dudovac u voćnim zasadima

Vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuka  registrovani su  zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje zapredenih listova sa granama i njihovo uništavanje.

Šljivine ose

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Šljivin smotavac (početak polaga jaja)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 2%.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje, a RC Pančevo će nastaviti da prati razvoj šljivinog smotavca i signaliziraće momenat za tretman.  

 

Virus šarka šljive (Plum pox virus - PPV)

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma virusa šarka šljive (Plum pox virus) na šljivama, sorta Stenley. Stabla su u petoj godini starosti.

Glavni domaćini, ovog ekonomski najznačajnijeg virusa su vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, trešnja i višnja.

Prvi vidljivi simptomi na šljivama se javljaju neposredno nakon potpunog razvitka lista. Na lišću se uočava opšti simptom u vidu mozaičnog šarenila lociranog između nerava lista. Javljaju se i pege prstenastog oblika sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Ovakve pege smartaju se vrlo karakterističnim za šarku. Broj pega na listu je različit. U toku leta simptomi postaju manje jasni, a u jesen se skoro potpuno gube (slika).

 

 

Slike: Mozaično šarenilo i prstenovi na listovima šljive

 

Zaražena stabla ne propadaju, ona i dalje rađaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta. Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, tj. jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnosti izlečenja.

 

 S obzirom da se biljni virusi ne mogu suzbijati hemijskim putem, neophodne su preventivne mere koje podrazumevaju:

  • Proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala
  • Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija
  • Gajenje vrsta koje nisu domaćini virusa šarke po obodu proizvodnih zasada koje bi poslužile kao zaštitni pojas od lisnih vaši i novih infekcija
  • Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive
  • Gajenje otpornih i tolerantnih sorti

 

 

Dudovac

Na lokalitetima Alibunara, Banatskog Karlovaca i Ivanova registrovano prisustvo dudovca (Hyphantria cunea). Larve se nalaze na granama šljive i jabuke. Kod pojedinih grana došlo je do potpunog golobrsta jer se gusenice hrane lišćem. Na mestima gde se gusenice ishranjuju paučinasta navlaka u potpunosti prekriva pojedeno lišće.

Na lokalitetima gde su su primećene gusenice za sada nije neophodno primeniti mere zaštite.