Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Breskvin smotavac
Breskvin smotavac

Na području delovanja RC Kraljevo dominiraju rane i srednje rane sorte bresaka. Obzirom da je berba završena  zasadi se nalaze u fazi starenje i početak mirovanja: završen rast mladara; lišće još uvek zeleno, (BBCH 91).

U pojedinim zasadima, koji nisu adekvatno štićeni, vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo simptoma ubušenja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) na mladarima.

 

 

velika slika

 

Breskvin smotavac je jedan od najznačajnijih štetnih insekata breskve i nektarine. Pored breskve kao glavnog domaćina, breskvin smotavac oštećuje i krušku, jabuku, dunju, kajsiju i šljivu.

Ova štetočina ima 3 do 4 generacije godišnje.

Prezimljava u stadijumu larve u kokonu skrivenom u pukotinama kore stabla ili grana ili u biljnim delovima na površini zemlje.

Prelazak iz larve u lutku se dešava u rano proleće (u zavisnisti od temperature). Ako su vremenski uslovi povoljni ženka položi 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. Kada se ispile, larve se ubušuju u vrh mladara gde prave vertikalne hodnike. Oštećeni mladari venu, žute i suše se u dužini od oko 10 cm. Na mestu ubušenja se javlja smolotočina. Ako nema dovoljno hrane larva izlazi iz mladara i prelazi u drugi. Tako jedna larva do svog punog razvoja može da ošteti 2-4 mladara.

Pored mladara larve se ubušuju i u plod, hraneći se njegovim tkivom. Jedna larva može da ošteti i do 4 ploda. Takvi plodovi su lošeg kvaliteta i gube tržišnu vrednost, a gubici u prinosu mogu biti veliki.

Potpuni razvoj jedne generacije, u zavisnosti od vremenskih uslova, traje oko mesec dana. Obzirom da je let veoma razvučen u toku godine dolazi do preklapanja generacija.

 

U cilju suzvijanja ove štetočine napadnute mladare treba redovno orezivati kako bi se prekinuo razvoj larvi. Takođe, neophodne su i hemijske mere borbe. Hemijske tretmane treba sprovoditi pre ubušivanja larvi u mladare i plodove. Vreme suzbijanja larvi određuje se na osnovu vizuelnih pregleda zasada na prisustvio jaja i larvi, kao i praćenjem leta leptira.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem breskvinog smotavca.

Comments

There are no comments yet for this post.